Казне и до 12.000 КМ за послодавце који не повећају плате

БАЊА ЛУКА I Министар финансија Републике Српске Зоран Тегелтија рекао је да ће послодавци који не буду повећали плате радницима на основу повећања неопорезивог дијела дохотка на 500 КМ бити кажњени, и то правна лица од 3.000 до 9.000 КМ, а одговорна лица од 1.000 до 3.000 КМ.

Тегелтија је објаснио да су измјенама и допунама Закона о порезу на доходак предвиђене двије нове санкције које се односе на неплаћање пореза по одбитку и на исплату средстава по основу коришћења личног одбитка пореском обезнику.

„Повећања по основу личног одбитка морају бити исказана и приликом попуњавања обрасца за пријаву пореза на доходак. Ако тај износ није исказан у односу на плату из јула, пријава неће бити евидентирана у Пореској управи, што значи да порез неће бити пријављен, а због тога неће бити плаћен“, рекао је Тегелтија за „Глас Српске“.

Он је додао да ће у том случају казна за правно лице бити у висини неплаћеног пореза.

Тегелија је нагласио да су казне прописане и Законом о измјенама и допунама Закона о раду, према којем у случају да послодавац не измијени уговор о раду тако што ће повећати плату за износ пореза, то правно лице може бити кажњено од 2.000 до 12.000 КМ.

Говорећи о документу оквирног буџета Републике Српске за период од 2019. до 2021. године, Тегелтија је навео да је Влада дефинисала реформске приоритете на унапређење пореског оквира, реформу сектора здравства са реформама финансирања дјечије заштите и рефундације боловања, те смањење фискалних потреба јавног сектора.

„Акценат је стављен на подршку конкурентности привреде, унапређење повезаности образовања и тржишта рада. Кроз меморандуме са представнциима послодаваца и синдиката показали смо опредјељење да радимо на мјерама које ће довести до већег привредног раста, запослености и повећања плата“, истакао је Тегелтија.

Када је ријеч о макроекономској слици Српске и пројекцијама за наредну годину, Тегелтија је нагласио да се очекује наставак стабилног кретања привредног раста по стопама од 3,8 до четири одсто, као резултат рада домаће тражње, инвестиција, те позитивног доприноса спољнотрговинске размјене.

„С обзиром на отвореност наше економије и повећање извозне оријентације индустријске производње, очекује се да ће се привредни раст у окружењу позитивно одразити на раст индустријске производње“, напоменуо је Тегелтија.

Он је додао да се кроз наставак позитивних кретања у прерађивачкој индустрији очекује повећање броја запослених и већа инвестициона улагања, што ће се позитивно одразити на развој других грана.

Срна