Koliko dugo možete da živite na kredit?

337572_1

SARAJEVO | Njemački ambasador u BiH Kristijan Helbah, čija je zemlja bila jedan od inicijatora za novi pristup EU prema BiH, koji je rezultirao preporukom za aktiviranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izjavio je da je BiH u trenutku katastrofalne socio-ekonomske situacije potrebna stabilna vlast, koja će odmah odriješiti paket reformi.
To su, zapravo, kako kaže, građani i tražili na izborima u oktobru 2014. Ukazao je na činjenicu da zajednička politička volja postoji i zapečaćena je u usvojenoj Izjavi za EU, ali „svi sada moraju biti svjesni činjenice kakve posljedice prijete državi dodatnim odugovlačenjem s reformama“.
– Jednostavno, traži se, u okviru postojećeg ustavnog okvira, promjena ekonomske i socijalne situacije, jačanje pravne države te borba protiv korupcije! Ali, nije toliko ni bitno šta ja očekujem, bitno je šta građani u BiH od novih vlasti očekuju – kazao je ambasador Helbah.
Nabrojao je dosta negativnih pokazatelja, koji vape za hitnim djelovanjem, a među njima su suviše veliki broj nezaposlenih te veliki broj privatnih, ali i državnih preduzeća koja su nesolventna. Brine ga konstantno rastući broj firmi koje bankrotiraju.
– Imate još jedan veliki problem. BiH je već duže zavisna od stranih kredita kako bi potpomagala svoj državni aparat, namirila penzije i druga socijalna davanja. Šta mislite, koliko dugo može ovo trajati!? Ovo je samo po sebi i odgovor na pitanje koliko su nužne reforme – naglasio je njemački ambasador.
Zeleno svjetlo za stupanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na snagu vidi kao istinski veliki korak za BiH, iako se na njega dugo čekalo. Međutim, kaže da je vlast u okviru novog pristupa EU tek na samom početku te da Izjava treba biti pretvorena u konkretne reforme.
– Sada će se isključivo gledati na djela. Izjave, same po sebi, ne doprinose poboljšanju ekonomske situacije. Treba nam realno poboljšanje ekonomskog i socijalnog okvira. Ovaj put biće dug – rekao je Helbah.
Dnevni avaz