Контакт

Сједиште редакције
Краља Петра Ослободиоца 34
89101 Требиње
Република Српска, Босна и Херцеговина

Директор
Тел/факс: +387 (59) 260 348

Редакција
Тел: +387 (59) 260 248

Електронске адресе

[email protected]

[email protected]

[email protected]