Korupcija je kamen spoticanja bh. privrede

338902_1

SARAJEVO | Korupcija je zajedno sa drugim oblicima kriminala velika smetnja privatnim preduzećima i ima negativan uticaj na privatna ulaganja.

Poslovni predstavnici u Bosni i Hercegovini navode korupciju kao šestu najznačajniju prepreku za poslovanje, nakon visokih poreza, komplikovanih oreskih zakona, političke nestabilnosti, propisa o radu i ograničenog pristupa finansiranju.

Transparency International BiH je tokom prošle godine dobio blizu 1.300 poziva i prijava građana koji su se htjeli informisati o svojim pravima, ispitati da li odeđene situacije koje su doživjeli imaju elemente korupcije, te prijaviti konkretne slučajeve po kojima je TI BiH postupao prema nadležnim isntitucijama.

Bez obzira na ovaj broj prijava, iz TI navode da ipak ne možemo govoriti o dovoljnoj spremnosti građana da prijave slučajeve korupcije, a jedan od glavnih razloga je njihovo nepovjerenje u institucije i njihovu efikasnost u rješavanju njihovih problema i sankcionisanju korupcije.

„Dokaz za ovo je i izrazito mali broj prijava koje institucije koje su uspostavile sisteme za prijavu korupcije dobijaju od samih građana. Jedan od primjera je recimo Vlada Republike Srpske koja je tokom šest mjeseci rada platforme za prijavu korupcije primila samo 15 prijava.

Isti je slučaj i sa drugim ustanovama (klinički centri i sl.), gdje jednostavno prijave nisu dovele do rezultata, te zbog toga imamo apsurdnu situaciju da TI BiH kao nevladina organizacija dobija mnogo više prijava, nego čak i institucije u čijoj nadležnosti je da se bore protiv korupcije u svojim redovima“, rekla je za Klix.ba Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH.

Neminovno je da korupcija osporava strane investicije u BiH. Velika prisutnost korupcije ima odvraćajući efekat za ozbiljne strane investicije. Država koja ne pruža pravnu sigurnost ili sistem koji zahtijeva prvo ugrađivanje i podmićivanje donosilaca odluka i koji nema transparentne procedure koje će obezbjediti ravnopravan pristup, svakako ne obećava ni povoljno okruženje za poslovanje i povećava troškove ulaganja.

„U državi u kojoj biste investirali morate prvo pokriti interese političkih elita i pojedinaca na vlasti, svakako će biti manje mjesta za ozbiljne kompanije i ulaganja koja bi mogla doprinijeti i državi i investitoru (uglavnom se zbog dosadašnje prakse sklapanja ugovora završava samo na koristi nekoliko pojedinaca)“, zaključila je Korajlić za Klix.ba.

Udruženje stranih investitora u Bosni i Hercegovini svake dvije godine objavljuje Bijelu knjigu, odnosno preporuke za popravljanje poslovne klime u našoj državi. Bitan segment te publikacije su i preporuke koje se odnose na prevenciju i sprečavanje korupcije u Bosni i Hercegovini. Iako se ta knjiga dostavlja i političkim predstavnicima u BiH sa ciljem da ih upoznaju šta je to što bi trebalo promijeniti kako bi Bosna i Hercegovina bila interesantna stranim ulagačima, svako novo izdanje je skoro identično onom prethodnom.

To pokazuje da se u proteklom periodu ništa nije uradilo kako bi se popravila poslovna klima. Prema izvještaju Svjetske banke za 2015. godinu (World Bank Doing Business 2015: Ease of doing business ranking) Bosna i Hercegovina je na 107. mjestu po tzv. lakoći poslovanja.

Klix.ba