Мљекари у БиХ прошли контролу из ЕУ

mlijeko

САРАЈЕВО I Канцеларија за ветринарство БиХ запримила је Извјештај о резултатима контроле Генералне дирекције за здравље и сигурност хране ЕУ обављене у БиХ од 14. до 25. марта ове године како би се оцијенио систем производње и контроле производа од млијека намјењених за извоз у Европску унију.

Како је саопштено из Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, у званичном извјештају је констатовано да генерално објекти за производњу млијека испуњавају ЕУ стандарде.

Контрола је показала и да је систем службених контрола у могућности да ЕУ одобрени објекти за извоз испуњавају релевантне ЕУ захтјеве и да је особље одговорно за службене контроле адекватно обучено и компетентно за примјену ЕУ стандарда.

Извјештај лоцира и недостатке у систему службених контрола, нарочито недостављање благовремених информација централном надлежном органу од надлежних органа с других нивоа командног ланца, као и недостатке у систему идентификације животиња.

Уочени недостаци дати су у форми препорука надлежним тијелима у Босни и Херцеговини како би се отклонили у што скоријем периоду, саопћено је из Министарства.

Фена