На ескору рачуну остало свега 11 милиона

765-574-2a8b04402e3e5ae2c6a29bd1b9eb24a1

БАЊАЛУКА │ На посебном ескроу рачуну на који Република Српска прикупља новац од приватизације и сукцесије имовине бивше СФРЈ на крају прошле године било је свега 11 милиона КМ, док је укупан неизмирени дуг који Влада Републике Српске има према овом рачуну износио 85 милиона КМ, сазнаје пословни портал Капитал.

Влада Републике Српске се протеклих година у недостатку новца често одлучивала за посуђивање са рачуна, а од укупног дуга највећи износ се односи на позајмице које је узимала за текуће буџетске издатке.

„Од 85 милиона КМ обавезе враћања средстава на ове рачуне, 33 милиона се односе на новац који је кориштен за буџетску потрошњу и измирење доспјелих буџетских обавеза, по одлукама Владе Републике Српске, са роком враћања до 30. јуна 2016. године“, наводи се у Конслидованом извјештају о извршењу буџета Републике Српске за прошлу годину.

Осим тог износа, на ескроу рачун до 31. јула 2017. године треба да буде враћено и 17 милиона КМ кориштених за пројектовање, изградњу и опремање Нове болнице у Бијељини, затим 14,5 милиона КМ преосталог зајама датог Фонду здравственог осигурања Републике Српске, такође датог по одлуци Владе Републике Српске.

Дио дуга у износу од 14,5 милиона КМ се односи и на Робне резервама којима је новац са рачуна позајмљен за реализацију текућих активности, са обавезом враћања до краја 2016. године, док се три милиона КМ се односи на измирење преосталих обавеза Рафинерије нафте Брод, а око 1,9 милиона КМ на позајмицу за реализације дијела уговора „Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву“.

На рачун уплаћиван је новац од приватизације предузећа у Републици Српској, између осталог и од Телекома Српске, Рафинерије нафте Брод и других фирми.

Капитал