Нерадни дан 21. новембар

Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ – 21. новембар републички је празник и нерадни дан, саопштено је из Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске.

У дане празника Републике не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације, те лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Законом о празницима Републике Српске прописано је да ће начелник општине, односно градоначелник, одредити која су предузећа, установе и друге организације подручја јединице локалне самоуправе дужна да, ради задовољења потреба грађана, раде у дане празника Републике и у којем обиму.

Скупштина града Требиња требало би да усвоје и други ребаланс буџета града, у укупном износу од 27.690.000 КМ, што је за 4,45% мање у односу на први ребалансирани буџет.

Смањење буџетских средстава у у износу од милион и 290 хиљада Км у онсоу на први ребаланс планирано је највећим дијелом на основу смањег приохода по основу примитака за градско грађевинско змљиште, те прихода од земљишне ренте и накданде за уређење градског грађевинског земљишта.

РТРС