Savčić u Nevesinju: Zapošljavanje boraca najveći problem

savcic
NEVESINJE | Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić razgovarao je sinoć sa rukovodstvom Opštinske BO Nevesinje i predstavnicima lokalne vlasti o aktuelnim temama vezanim za boračku populaciju. Na sastanku koji je održan u kabinetu predsjednika Skupštine opštine kao najveći problem je istaknut veliki broj nezaposlenih članova porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.
Sumirajući rezultate obilska opština istočne Hercegovine Savčić je ocijenio da je položaj boračkih kategorija u Gacku i Trebinju nešto bolјi zbog jače privrede, ali da je situacija u drugim istočno – hercegovačkim opštinama zabrinjavajuća. Pri tome je kao negativan primjer naveo Bileću u kojoj, prema njegovim riječima, u poslјednje dvije godine nijedno lice nije zaposleno uz konsultacije sa opštinskom boračkom organizacijom.
– Moramo prestati sa praznom pričom da borci imaju prioritet pri zapošlјavanju, a u praksi se, ustvari, nalaze na mariginama društvenih zbivanja – upozorio je Savčić.
Rješenje problema zapošlјavanja predsjednik Boračke organizacije vidi u donošenju šireg programa zbrinjavanja nezaposlenih koji bi podrazumijevao više paralelnih aktivnosti koje bi se vodile na nivou Republike Srpske i lokalnih zajednica.
Kao pozitivan primjer naveo je Boračku organizaciju Uglјevik koja je registrovala sopstvenu firmu u kojoj pedesetak demobilisanih boraca radi za potrebe Rudnika i TE u tom gradu. Istakao je i primjer Bijelјine u kojoj su ratni vojni invalidi zaposleni u firmi koja se bavi naplatom parkinga.
Na sinoćnjem sastanku je razgovarano i o drugim temama: stambenom zbrinjavanju, boračkom dodatku, odlikovanjima, otkupu stambenih jedinica. Ukazano je i da se nesrazmjerno veliki broj Srba optužuje za sve ono što se deselo na prostoru BiH.
Savčić je na kraju borce pozvao na jedinstveno djelovanje uz obećanje da će sva otvorena pitanja predočiti resornom ministarstvu, a najavio je i sastanak sa prestavnicima Republike Srpske u Parlamentarnoj Skupštini BiH.

Dragan Grahovac /Radio Nevesinje