Sistem video nadzora i elektronske učionice u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ Gacko

skola-009-580x3331-580x333
GACKO l Proteklih dana u Osnovnoj školi u Gacku rađeno je na povećanju bezbjednosti učenika, ali i same ustanove postavlјanjem video nadzora.
Prema riječima direktora škole, Radana Popovića, urađeno je 16 kamera, od kojih je 11 postavlјeno u holovima škole, a 5 u školskom dvorištu, a u narednom periodu u planu je uvođenje video nadzora i u područne škole. Time će se, kako kažu u školi, bolјe i efikasnije kontrolisati đaci, dvorište, ali i oni koji se noću okuplјaju u krugu škole.
„Sigurnosne kamere će smanjiti incidente, a povećaće se i bezbjednost učenika“, ističe Popović.
Vrijednost projekta je 3.500 KM, a sredstva su obezbijeđena dijelom iz vlastitih sredstava, a dijelom iz budžeta Opštine Gacko.
Projektom Ministarstva Prosvjete i kulture RS opremlјeno je i 9 elektronskih učionica u osnovnoj školi. Svaka učionica sadrži po jedan laptop za nastavnike i 25 računara za učenike.
Svi računari su umreženi, a učenici automatski dobijaju povratne informacije o rezultatima svog testa. Ovaj savremeni vid učenja namijenjen je prvenstveno učenicima nižih razreda.
U školi smatraju da je upotreba računara u nastavi vrlo korisna i pruža pomoć nastavnicima u primjeni različitih načina i stilova učenja, kao i učenicima u razvijanju informatičkih vještina i novih načina učenja.
Opština Gacko