Судије и тужиоци у БиХ плаћени као краљеви

САРАЈЕВО/БАЊА ЛУКА I На име бруто плаћа и накнада за 234 запослених у Тужилаштву БиХ у 2016. години исплаћено је око 10,91 милион КМ, од укупно реализованих 13,44 милиона, или 81 посто, наводи се у извјештају Канцеларије за ревизију институција БиХ.

На основу налаза ревизије, плата главног тужиоца износи 4.400 КМ, шефови одсјека примају по 4.000, тужиоци 3.800, секретар Тужилаштва 3.000, а стручни сарадници и помоћници плате промају у распону од 1.200 до 1.800 КМ. Осим тога предвиђен је и регрес за годишњи одмор, који је током 2016. износио око 225.000 КМ.

Тужиоцима је исплаћен регрес у износу 2.184 КМ. Регрес у износу од 50 посто њихове основне мјесечне плаћт исплаћен је и осталим стручним лицима које плату примају према Закону о плаћама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу БиХ у распону од 780 до 1.250 КМ.

Интересантан је податак да су запослени у правосудним (судским и тужилачким) институцијама на нивоу БиХ поднијели тужбене захтјеве „а ретроактивну исплату накнада за превоз на посао и са посла, исхрану у току радног времена и одвојени живот, те је, према подацима Правобранилаштва БиХ, на дан 9. мај ове године вриједност њихових потраживања достигла око 1,72 милиона КМ.

Ревизори истичу да су систематизацијом у Тужилаштву БиХ предвиђена 383 радна мјеста, но током године је било 234 запослених, који су на примања потрошили чак 81 посто укупног буџета. Ревизори су констатовали и да је Тужилаштво БиХ и током 2016. наставило са запошљавањем „преко везе“ (на дуже одређено вријеме без расписивања јавног конкурса), што је један од разлога за изражавање ревизорског мишљења „с резервом“.

Према налазу, Тужилаштво је током 2016. покренуло поступак набавке три теренска возила, укупне вриједности 210.000 КМ. Али, ни ту се неправилности не завршавају. Уочена је и реална могућност корупције у вези са одржавањем возног парка.

Независне новине