Туризам у Српској: Већи број долазака и ноћења

БАЊА ЛУКА I Републику Српску је у првом полугодишту ове године посјетило 158.895 туриста, који су остварили 374.060 ноћења, а број долазака већи је за 0,4 одсто, а ноћења за 2,2 одсто него у истом периоду прошле године, подаци су Републичког завода за статистику.

Од укупног броја, 78.916 домаћих гостију остварило је 176.054 ноћења, док је 79.979 страних туриста остварило 198.006 ноћења.

Број ноћења које су остварили домаћи гости у првом полугодишту ове године мањи је за 2,8 одсто, док је број ноћења које су остварили страни туристи већи за 7,2 одсто него у првом полугодишту прошле године.

Према туристичким дестинацијама, највећи број ноћења од 146.885 остварен је у такозваним осталим туристичким мјестима, затим 124.905 у бањама.

Српску је у првом полугодишту ове године од страних туриоста највише посјетило гостију из Србије, затим из Хрватске и Словеније.

Република Српска је на крају посматраног периода располагала капацитетом од 10.181 сталних лежаја.

РТРС