Уводе се електронске идентификационе картице

364972_1

БАЊА ЛУКА │ Измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске предвиђено је увођење електронских идентификационих картица које служе за идентификацију пријаве у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса који води Пореска управа Српске, речено је Срни у Министарству финансија.

Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса представља јединствену базу података о уплатиоцима доприноса и обвезницима доприноса, која је основ за пријаву на обавезне видове осигурања.

Kорисници система су ванбуџетски фондови обавезног осигурања – Фонд пензијско-инвалидског осигурања, Фонд здравствене заштите, Завод за запошљавање и Фонд ђечије заштите у Републици Српској.

Приједлогом Закона о измјенама и допунама Закона о пореском поступку уведена је обавеза Пореске управе да приликом регистрације сваког запосленог – обвезника доприноса изда електронску идентификациону картицу која ће послужити искључиво у сврху контроле послодаваца – уплатилаца доприноса, односно контроле њихове обавезе пријављивања сваког запосленог у Јединствени систем.

Сврха електронских идентификационих картица је да запослени одмах има сазнање да ли га је послодавац пријавио у Јединствени систем, а послодавац је обавезан одмах по добијању картице исту уручити запосленом.

Из Министарства финансија напомињу да та картица не замјењује ниједан други идентификациони документ, већ искључиво служи провођењу брже и ефикасније контроле пријављивања запослених и смањењу злоупотребе пријављивања запослених у Јединственом систему.

Пријава у Јединствени систем, коју за обвезнике доприноса обавезно подноси уплатилаца доприноса, представља уједно и пријаву на све видове обавезних осигурања и фондови ту пријаву врше на основу пријаве код Пореске управе Републике Српске.

Предвиђено је да трошак првог издавања електронских идентификационих картица сноси Пореска управа.

Из Министарства додају да ће систем издавања картица започети ступањем на снагу овог закона, док је за издавање електронских идентификационих картица за све запослене који су већ регистровани у Јединственом систему предвиђен рок од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Приједлог закона утврдила је Влада Републике Српске, а дио је сета реформских прописа чији је циљ сузбијање сиве економије, који су у форми нацрта усвојени у мају ове године на сједници Народне скупштине Републике Српске.

Разматрање тих законских рјешења очекује се на једној од наредних сједница Народне скупштине Републике Српске.
БНТВ/Срна