Bibliotekari 2 TREBINJE | Novim Nacrtom zakona o bibliotečkoj djelatnosti, predviđeno je da biblioteke prelaze na finansiranje iz budžeta lokalnih zajednica, čime će rad ovih ustanova biti otežan, rečeno je danas u Trebinju na Međunarodnom skupu bibliotekara RS.
Stojka Mijatović predjesnik Društva bibliotekara RS kaže da većina lokalnih zajednica to ne može izdržati, čime bi se urušile biblioteke, a bibliotekari ostali bez posla.
Pojedine opštine već su osiromašene, a stupanje ovog zakona na snagu dovelo bi do toga da neke biblioteke prestanu sa radom. Ovo je urušavanje kulture RS“, ističe ona.

Bibliotekari 1q Biljana Bilbija

Biljana Bilbija,viši stručni saradnik za bibliotečku djelatnost i digitalizaciju RS kaže da resorno Ministarstvo nastoji na svaki način da pronađe najbolje rješenje da se pomogne razvoj biblioteka RS, a ne njihovo ukidanje . „Ukoliko Vlada RS odluči da dio finansiranja sa republičkog pređe na lokalni nivo, nastojaćemo da to ne bude odmah, već periodično, kako bi gradovi i opštine uspjele da iz budžeta namijenjenog za kulturu, odvoje sredstva za finansiranje biblioteka“, naglašava Bilbija.
Dvodnevnom Međunarodnom skupu bibliotekara RS na temu „Usklađivanje potreba i mogućnosti u savremenom bibliotekarstvu RS“prisustvuju bibliotekari iz RS, BIH, Srbije, Crne Gore i Hrvtaske.
M.B.