grad-trebinje-logo.jpg (84 KB)

До 6. јанаура наредне године јавности је стављен на увид Нацрт зонинг плана подручја посебне намјене „Аеродром Требиње“ и Нацрт извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину за овај зонинг план, саопштено је из градске управе.

Нацрти се могу погледати сваким радним даном, од 7 до 15 часова, у просторијама Одјељења за просторно уређење града Требиња.

Мишљења, примједбе и приједлози се могу послати до краја јавног увида.

aerodrom javni uvid.jpg (319 KB)