c68285bd-7c6d-4205-a9e1-a1226925a655poljoprivreda.jpg (311 KB)

Trebinje raspolaže sistemom za navodnjavanje koji pokriva skoro cijelu teritoriju grada, a traži se najefikasniji način upotrebe tog potencijala, jer ekstezivna poljoprivredna proizvodnja koju vidimo ovdje nije moguća bez upotrebe i dobrog upravljanja sistemim za navodnjavanje. Naš cilj u okviru projekta „Smartwater'' je da unaprijedimo naučni kadar, sa posebnim osvrom na mlade naučnike, kao i lakše pristupanje fondovima, kako bi ovu oblast značajno unaprijedili, istakla je Nataša Čereković sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i asistent na projektu „Smartwater''.

Projekat „Smartwater“ odnosi se na promovisanje pametnih rješenja na upravljanju vodnim resursima u Bosni i Hercegovini. Takođe, najviše se odnosi na jačanje kapaciteta upravljanja vodnim resursima, ojačavanjem umrežavanja sa drugim nacionalnim i regionalnim institucijama. Cilj je i da se promoviše naučno-istraživački rad i da lokalni naučnici učestvuju na međunarodnim skupovima.

IMG_20230525_091155.jpg (430 KB)

„Kod vas su sistemi za navodnjavanje krenuli mnogo ranije nego u ostalim  dijelovima BiH. Prošle godine smo u okviru „Ljetne škole“ obišli čitavu ovu oblast i sisteme, one iz vremena Austro-ugarske, pa do sistema koji su napravljeni u drugoj polovini prošlog vijeka, a prošireni prije petnaestak godina. Ovdje su potrebe za navodnjavanjem zaista ogromne. Oko 1.500 hektara obradljivih površina su pod sistemima za navodnjavanje, što je više od 80 procanata pokrivenosti. Nama je veoma bitno da vidimo na koji način u Trebinju te stvari funkcionišu i na koji način članovi udruženja korisnika voda međusobno koordinišu, koliko dobijaju podršku od savjetodavne službe i mnogo toga. Imamo mnogo aktivnosti kroz koje želimo da poboljšamo upravljanje vodnim resursima, neke od tih su edukacije i radionice, kao što je sastanak sa predstavnicima udruženja korisnika voda. Kroz ove radionice želimo da saznamo koliko nauka može da pomogne farmerima, kao i da predstavimo nova inovativna rješenja“, istakla je Čereković.

Profesor naučno-istraživačkog instituta u Saragosi ''CSIC'' Enrike Pajelan rekao je da je upoznat sa sistemima za navodnjavanje i njegovim funkcionisanjem u Trebinju, gdje je boravio i prošle godine.

„Jedna od najvažnijih aktivnosti je da imamo razne vrste posjeta našim farmerima, kako bi na bazi njihovih iskustava znali kako da reagujemo. Putujemo Bosnom i Hercegovinom da bismo utvrdili potrebu za istraživanjem u upravljanju vodnim reusrsima u poljoprivredi. Jedan dio mog tima je ovdje boravio prije dvije godine i obišli su teren, kako bi se upoznali o upravljanju vodnim resursima na ovom području“, istakao je profesor naučno-istraživačkog instituta u Saragosi.

IMG_20230525_091144.jpg (417 KB)

On je napomenuo da je na sastanku, koji je juče održan sa predstavnicima udruženja korisnika voda upoznat  sa problemima sa kojima se sureću članovi ovih udrženja, prvenstveno na održavanju sistema za navodnjavanje.

„Imamo odličnu infraskturu ali potrebno je održavati i instalisati vodomjere na sve sisteme. Porebno je ojačati i stručni kadar, kako bi imali bolju kooperaciju sa lokalnim farmerima“, rekao je profesor Pajelan.

Partneri na projektu „Smartwater'' su, osim banjalučkog univerziteta, još Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Lisabonu, Mediteranski univerzitet CIHEAM, ''SysMan'' kompanija, kao i naučno-istraživački institut u Saragosi ''CSIC''.