studenti.jpg (161 KB)

На три требињска факултета, која раде у саставу Универзитета у Источном Сарајеву, у наредној академској години мјеста има за укупно 101 бруцоша, а на Факултету за производњу и менаџмент (ФПМ) почиње са радом нови студијски програм: инжењерство информационих система и технологија.

И на овом студијском програму мјеста има за 20 студената који ће се финансирати из буџета, три који ће се самофинансирати и два страна држављана.

У случају већег интересовања биће и више мјеста на новом смјеру.

„Факутет за производњу и менаџмент предходних мјесеци врло ажурно и детаљно је радио да елеборацији новог студијског програма и послије испуњених услова и стандарда по Закону о висoком образовању, добио је почетну акредитацију и рјешење од ресорног министарства. Нови студијски програм рађен је у сарадњи са Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду и готово је идентичан њиховом студијском програму. Уз подршку њиховог наставног кадра, као кадра нашег Универзитета, почињемо рад“, каже за РТ Душан Јокановић, продекан за наставу и студентска питања ФПМ.

Он наводи да је студијски програм инжењерство информационих система и технологија настао као процјена усклађености за визијом Универзитета у Источном Сарајеву, али и ради великог интереса града Требиња за овај профил образовања због недостатка кадрова, који би требали бити важан покретач привреде у Херцеговини и шире.

Осим новог, на требињском ФПМ будући студенти могу бирати још два студијска програма: индустријски менаџмент и индустријско инжењерство за енергетику.

На Академији ликовних умјетности мјеста има за укупно 16 бруцоша, од којих се по шест финансирају из буџета или самофинасирају, а четири мјеста су за стране држављане.

На овој високошколској установи и у наредној академској години биће четири студијска програма, сликарство, вајарство, графика и графички дизајн, за које се студенти опредјељују након завршене прве године студија.

На требињском одјељењу Пољопривредног факултета, у академској 2024/2025. години мјеста има за 20 студената прве године који се финасирају из буџета, на студијском програму агромедитеранска прозводња.

Пријављивање кандидата и предаја докумената на факултетима који раде у оквиру Универзитета у Источном Сарајеву је од 24 до 28. јуна, а пријемни испити почињу 1. јула.

На требињском Факултету за производњу и менаџмент од 17. до 21. јуна биће организованa припремна настава из математике.