djeca12BANJALUKA l Vlada Republike Srpske odobrila je plasman 900.000 KM, predviđenih budžetom Srpske za ovu godinu, za realizaciju projekta "Fond treće i četvrto dijete".
U skladu sa Zakonom o dječijoj zaštiti, odobrava se majkama sa prebivalištem u Republici Srpskoj, bez obzira na mjesto porođaja, jednokratna novčana naknada u ovoj godini, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.
Za svako četvrtorođeno dijete odobrava se 450 KM, a za svako trećerođeno dijete 600 KM, počevši od 1. januara ove godine, navodi se u Odluci o odobrenju plasmana sredstava.
Sredstva će biti plasirana putem Javnog fonda za dječiju zaštitu, koji dostavlja Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske zahtjev za doznaku sredstava sa spiskom porodilja, prema postupku koji je regulisan Uputstvom o načinu i postupku isplate novčane naknade majci za novorođeno treće i četvrto dijete po odluci o odobrenju plasmana sredstava.