bolnica-mrdic.jpg (390 KB)

Болница Требиње, желећи да својим пацијентима омогући медицинске услуге на високом нивоу, како дијагностичке тако и оперативне, иницирала је долазак еминентних стучњака из здравствених центара терцијалног типа и на тај начин услуге које пружа подигла на један виши ниво. Ко су ти специјалисти којима наша Болница повјерава своје пацијенте? Ко је иницијатор овог пројекта? Када и како се јавила потреба за гостујућим љекарима у овој установи? Да ли наша Болница има стварну потребу за стручњацима „са стране“? Колико је ово значајно за Болницу Требиње и љекаре запослене у њој, али и за пацијенте као кориснике услуга? И на крају, можда најважније питање – да ли су пацијенти задовољни услугама гостујућих љекара? Добробити су, чини се, многобројне, међутим, као највећа предност овог пројекта се намеће могућност да се пацијенти требињске Болнице консултују са специјалистима, а да притом не морају да путују у Бањалуку, Београд, Подгорицу... Ипак, одговоре на ова питања смо потражили код др Татјане Мрдић, замјенице директора за медицинска питања и начелницом Одјељења за офталмологију.

 

  • С обзиром да већ дужи временски период, у Болници Требиње, гостују љекари из различитих здравствених центара пацијенти имају могућност да своје прегледе закажу код стручњака, а да притом не путују у Београд, Никшић, Бањалуку... За почетак нам реците када и како је све почело и ко је био иницијатор овог пројекта?

 

- Можемо рећи да је све почело сада већ давне ратне 1992. године, када су рањени борци из цијеле Херцеговине збрињавани у Клиничком центру Црне Горе и у Општој болници Никшић, као најближим референтним здравственим центрима који су им могли пружити потребну здравствену услугу. У том периоду, и нешто послије рата, стваране су конекције са великим именима из области медицине, а посебно захваљујући љекарима Херцеговцима који су били пословно ангажовани у Републици Србији. Након завршетка рата, осјећала се потреба за јачањем здравственог система у нашем граду како би се пружила адекватна медицинска помоћ бившим борцима и цивилима који су претрпјели посљедице ратних сукоба. Управо у том контексту, идеја о редовном доласку гостујућих љекара у ЈЗУ Болница Требиње почела је узимати свој облик.

Иницијативу за овакав облик сарадње препознали су и љекари Херцеговци из Србије, који су били спремни да пруже подршку свом родном мјесту, а њихово пословно ангажовање у Србији омогућило им је стварање веза с водећим стручњацима из области медицине. Тако је, кроз разговоре и договоре, постигнут споразум о редовном доласку гостујућих љекара у Болницу Требиње сваки мјесец чиме није само побољшан квалитет здравствене заштите већ је омогућена и размјена знања и искустава између љекара. Овај облик сарадње донио је бројне бенефите, укључујући долазак стручњака различитих специјалности, унапређење дијагностичких и терапијских процедура, те подизање нивоа стручности нашег медицинског особља и на тај начин је створена солидна основа за даљи развој здравствене инфраструктуре и пружање квалитетне здравствене заштите нашим Херцеговцима.

 

  • Шта је био циљ овог, назовимо га, пројекта и да ли је био план да траје дужи временски период?

 

- Циљ овог пројекта, који се може назвати иницијативом за редован долазак гостујућих љекара у ЈЗУ Болница Требиње, био је вишеструк. Првенствено, жељела се побољшати доступност висококвалитетне здравствене заштите локалном становништву, посебно онима који су претрпјели посљедице рата. Овај пројекат имао је за циљ и рјешавање изазова с којима се суочавао наш здравствени систем, пружањем стручних услуга које нису биле стално доступне, односно имали смо дефицит одређених здравствених услуга. Додатно, кроз редовне посјете гостујућих љекара, очекивало се успостављање стабилне мреже стручњака која би дугорочно доприносила унапређењу медицинског знања и праксе наших љекара, а посебно младих љекара специјализаната који имају прилику да уче и усвајају знање од врхунских стручњака. Иако није експлицитно речено, овакви пројекти често имају имплицитни циљ трајања кроз дуже временско раздобље. Тренутно је планирано да се ова сарадња одржи дугорочно како би се остварили најбољи могући резултати у пружању здравствене заштите и развоју медицинских капацитета у нашој Болници.

 

  • Да ли сви љекари са којима имате уговор ординирају сваки мјесец или су неки други критеријуми на основу којих одређујете ко ће и када вршити прегледе и хируршке захвате у Болници?

 

- Да би се прилагодили потребама пацијената, а уз то оптимално искористили ресурсе у виду просторног капацитета и људских ресурса, најчешће се практикује да гостујући љекари ординирају по потреби, а не нужно сваки мјесец. То често зависи од динамике и потреба пацијената, као и од специфичности и хитности медицинских случајева. Гостујући љекари обично долазе када се прикупи довољан број заинтересованих пацијената за одређену врсту прегледа или оперативног захвата. Ово омогућава ефикасније планирање и организацију свих активности у складу са стварним потребама пацијената, како не бисмо пореметили уобичајен ток и распоред рада наших љекара. Односно, ова пракса се заснива на принципу да се медицинске услуге пружају онда када постоји стварна потреба, чиме се избјегава непотребно оптерећивање ресурса и одржава континуитет у раду особља.

 

  • Из којих здравствених центара су гостујући љекари и на основу чега сте одабрали љекаре који ће гостовати у нашој болници?

 

- Процес одабира гостујућих љекара за ЈЗУ Болница Требиње је пажљиво планиран како би се задовољиле специфичне потребе и нас као установе, а прије свега потребе пацијената. Обично зависи од различитих фактора како би се осигурала стручност, искуство и релевантност специјалисте у складу с потребама које морамо задовољити. Тако да, уколико имамо посебне потребе у одређеним медицинским областима, односно ако имамо дефицит одређених здравствених услуга, одабир љекара се усмјерава према тим потребама. На примјер, ако постоји већа потреба за специфичним хируршким захватима или дијагностичким услугама, гостујући љекари бирају се и према тој специфичности. Гостујући љекари нам обично долазе из установа терцијарног нивоа, и обављају услуге које су недоступне у нашој болници као установи секундарног нивоа, а најчешће сарађујемо са љекарима из Универзитетског клиничког центра Републике Српске, Клиничког центра Црне Горе, Универзитетског клиничког центра Србије, Војномедицинске академије, Универзитетске дјечије клинике Тиршова, али и осталих клиничких центара и општих болница.

 

  • Да ли је овај пројекат испунио првобитни циљ? Какве је све добробите донио Болници Требиње, пацијентима, али и нашим љекарима и специјализантима?

 

- Иницијални циљ овог пројекта није био стварање одрживог модела сарадње, већ искључиво збрињавање рањених бораца са подручја Херцеговине. Међутим, како је вријеме одмицало стваране су конекције са великим бројем љекара, махом Херцеговаца поријеклом, а преко њих и са великим именима из области медицине. То је представљало велики искорак и за нас као тада малу средину, али и за пацијенте којима је требала здравствена услуга која је била доступна само у установама терцијарног нивоа. Пацијенти су тако имали прилику добити квалитетне специјалистичко-консултативне прегледе и терапијске процедуре без потребе за дугим путовањима до удаљених здравствених центара, што је понекад било тешко издрживо како финансијски тако и физички. Осим тога, редован контакт с гостујућим љекарима омогућује нашим љекарима специјализантима, али и специјалистима прилику за учење и усавршавање, чиме се јача медицинска стручност унутар Болнице, што је резултирало бржим и прецизнијим постављањем дијагноза те ефикаснијим третманима. Оваква врста едукација имала је и имаће дугорочне позитивне ефекте на пружање здравствене заштите у нашој Болници. Такође, сарадња са гостујућим љекарима има велику корист и за нас као установу, јер од 18 одјељења и служби колико постоји у нашој болници, на само три одјељења имамо више од двоје специјалиста и тешко је организовати двадесетчетверочасовну здравствену заштиту, те уз помоћ гостујућих љекара успијевамо осигурати несметан рад.

Надаље, услуге које обављају гостујући љекари су услуге доступне у терцијарним здравственим центрима и самим тим су економски „издашније“, а и финансијски потребније нашој Болници.

 

  • Имате ли повратну информацију од пацијената? Шта истичу као највећу предност доласка љекара из различитих медицинских центара?

 

- Управо нам повратне информације од пацијената представљају драгоцјен извор за оцјену квалитета пружених здравствених услуга и омогућавају нам континуирано унапређење нашег рада. Како бисмо одржали висок стандард здравствене заштите и удовољили потребама пацијената, узимамо у обзир све њихове сугестије и похвале. Поред тога, посебно смо посвећени одржавању добре сарадње са свим гостујућим љекарима, како са онима с којима смо већ успоставили контакт, тако и са онима с којима нисмо раније сарађивали. Љекари с којима сарађујемо најчешће су запослени у клиничким центрима и установама терцијарног нивоа па је на тај начин пацијентима омогућено да се консултују с врхунским стручњацима, а да притом не морају да путују до других медицинских центара. Ово је наишло на посебно задовољство пацијената, јер су истакли не само стручност љекара већ и удобност коју пружа наша болница. Стога настојимо да проширујемо мрежу стручњака из различитих области, како бисмо нашим пацијентима успјели да омогућимо приступ врхунској медицинској експертизи, а резултат оваквог начина рада је олакшан приступ специјалистичким прегледима и оперативним захватима. То је у коначници довело и до смањења листа чекања, што пацијенти истичу као посебну предност.