U emisiji „Grad izbliza“ razgovarali smo sa Aleksandrom Koprivicom, direktorom Centra za socijalni rad Trebinje.

Razgovarala Sunčica Pešić.

Radio Trebinje