Gradska-uprava-1.jpg (278 KB)

Град Требиње објавио је Јавни позив незапосленим лицима, која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање – Биро Требиње - за додјелу бесповратних средстава, у висини до 15 хиљада КМ, за подршку самозапошљавању у 2019. години.

Право на субвенцију имају активни тражиоци посла, млађи од 60 година, регистровани или у поступку регистрације за обављање дјелатности.

Субвенцију може остварити и више незапослених лица удруживањем и оснивањем привредног друштва у циљу замозапошљавања, уколико сви оснивачи у њему заснивају радни однос.

Субвенције се додјељују у свим дјелатностима осим трговине и туризма, изузев оригиналних идеја везаних за туризам и домаће производе, уз услов да регистровани пословни субјекти дјелатност наставе најмање двије године од дана потписивања уговора о субвенцији.

Право на субвенцију нема подносилац захтјева или с њим повезана лица, који су у посљедњих годину дана прије објављивања овог јавног позива обављали исту или сличну дјелатност и одјавили је, као и подносилац захтјева, који је за исти пословни подухват већ остварио право на подстицај из других извора на републичком или локланом нивоу или ће га остварити у току овог јавног позива.

За производне дјелатности износ субвенције је од 6000 до 15 000 КМ, за занатске и услужне дјелатности предвиђено је од 5000 до 10 000 КМ, а за комерцијална пољопривредна газдинства од 3000 до 8000 КМ.

Јавни позив отворен је до утрошка расположивих средстава, најкасније до 31. децембра ове године, а пријаве са одговарајућом документацијом достављају се на адресу Град Требиње, Градска управа, са назнакаом „За Комисију за оцјењивање захтјева за додјелу субвенције за самозапошљавање“, Улица Вука Караџића број 2, Требиње.

Заинтересована незапослена лица Јавни позив могу погледати на огласној табли Града Требиња и Завода за запошљавање РС - биро Требиње, те на интернет страници Града Требиња и Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Требиња.