Скупштина града Требиња на 24. редовној сједници усвојила је данас одлуку о кредитном задужењу Града Требиња у износу од 5 милиона 446 хиљада КМ.

Намјена ових средстава је финансирање започетих и планираних капиталних пројеката, чија је реализација дошла у питање због значајног смањења прихода од концесионих накнада, узрокованог хаваријом на ХЕ „Дубровник“ која од јануара ове године не производи електричну енергију.

Ново задужење, према усвојеној одлуци, биће реализовано по фиксној каматној стопи од 3,2% и са роком враћања од 120 мјесеци без урачунатог грејс периода од 6 мјесеци.

Како је наведено у образложењу одлуке, укупне обавезе Града Требиња по основу претходних кредитних задужења износе 13 милиона 190 хиљада КМ.

„Укупан годишњи ануитет на основу постојећег и предложног кредитног задужења у 2020. години, у периоду отплате предложеног задужења, биће 2 милиона и 127.000 КМ, што је 8,87% у односу на планиране приходе у 2019. години“, наводи се у образложењу и додаје да су одлуком испуњени законски услови који прописују да је дозвољени проценат задуживања 18%.

Скупштина је усвојила и извјештај о извршењу буџета града за 2018. годину, по којем су  укупна буџетска средства остварена у износу од 27 милиона 750 хиљада КМ.

Дефицит градске касе у прошлој години износио је милион и 159 хиљада КМ, а највећи утицај на овакав финансијски резултат, како је образложено, имало је неостварење примитака од продаје земљишта, који су у укупном износу мањи за 1,2 милиона КМ од планираних.

Усвојена је и информација о основним показатељима финансијског пословања привреде града Требиња у прошлој години, у којој је констатовано да су укупни приходи пословних субјеката у Требињу у 2018. већи за 25% а расходи већи за 21% у односу на годину прије.

И у прошлој години највећи приходи остварени су у сектору енергетике - већи за 30% у односу да претходну годину, а слиједе прерађивачка индустрија, трговина и грађевинарство.

Од укупно 276 привредних субјеката 77% њих је остварило веће приходе од расхода и исказало добит у збирном износу од 32 милиона КМ, док је губитак преосталих 23% привредних субјеката 4 милиона КМ.

Просјечан број запослених у привреди повећан је за 7%, а просјечна бруто плата по раднику остала је на прошлогодишњем нивоу.

Измјенама одлуке о радном времену трговинских, занатских, услужних и других дјелатности повећане су казне за власнике ових објеката који не истакну и не придржавају се истакнутог радног времена - а износиће између 1.000 и 2.500 КМ за правна лица, од 300 до 700 КМ за одговорна лица и од 300 до 500 КМ за предузетнике.

Скупштина је усвојила план имплементације Стратегије развоја града Требиња 2018—2027. године за ову годину и извјештај о реализацији плана за прошлу, као и извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње.

Једна од пријетњи у даљем функционисању средњих школа у Требињу су демографске промјене о којима свједочи драстичан пад броја средњошколаца - којих је прије неколико деценија било 2.000, а данас је тај број једва 1.300 ученика - наведено је у информацији о раду требињских средњих школа у прошлој години, коју су усвојили одборници Скупштине града.

Прихваћен је и извјештај о раду Градске борачке организације Требиње за 2018. годину.
 

За соларну електрану 195 хектара земље на Зупцима

У наставку  данашњег засједања Скупштина града Требиња донијела је одлуку да се јавном лицитацијом у закуп додијели 195 хектара земљишта на подручју Зубаца.

Директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић раније је најавио да овај мјешовити холдинг планира градњу велике соларне електране на Зупцима, чија ће инсталисана снага бити 100 мегавата.

Скупштина је донијела одлуку о проглашењу подручја у Горици, уз Никшићки пут са јужне стране, индустријском зоном, чиме се накнада за ренту у овој зони смањује за 99%, а накнада за трошкове уређења за 25%.

Донесена је и одлука о приступању изради зонинг плана „Убла“, који би се дефинисала намјена простора а све са циљем оживљавања подручја које је деценијама популарно излетиште Требињаца.

Наставак сједнице је у 17 часова.

Р.С.