TREBINJE │ Grad Trebinje će drugu godinu zaredom finansirati višednevno putovanje u neku od evropskih metropola redovnim studentima iz Trebinja, sa postignutim prosjekom ocjena 8,50 ili više.

„Cilj ovakvog javnog poziva je nagrađivanje i stimulisanje studenata za nastavak ulaganja napora pri ostvarivanju izuzetnih rezultata tokom studiranja, a višednevno putovanje u neku od evropskih metropola, za koje će gradsaka uprava obezbijediti sve troškove, planira se između 15. jula i 10. avgusta“,navodi se na zvaničnoj internet stranici Grada Trebinja.

Uslovima konkursa predviđeno je da studenti, sa stalnim mjestom prebivališta u Trebinju, treba da budu prvi put upisani u drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu prvog ciklusa studija, te da prošle godine nisu iskoristili pravo po ovom javnom pozivu.

Uz prijavni obrazac potrebno je da se dostavi kopija lične karte, potvrda fakulteta o redovnom studiranju,uz prosjek ocjena sa svih godina studiranja i CIPS-ova prijava prebivališta. Svi dokumenti treba da se dostave u originalu ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje potrebnih dokumenata na adresu Gradska uprava Trebinje, Ulica Vuka Karadžića broj 2 ili putem protokola Grada Trebinja ističe 18.maja, a destinacija ekskurzije biće određena nakon razmatranja pristiglih prijava.

Podsjetimo, prošle godine Gradska uprava finansirala je petodnevnu nagradnu ekskurziju za 29 studenata iz Trebinja, koji su krajem jula obišli Beč, Bratislavu i Budimpeštu.

Grad Trebinje je jedina lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja za najbolje studente organizuje putovanje u inostranstvo.

V.M.