img_1_1653483402286.jpg (140 KB)

Sarajevo je bilo domaćin Foruma „Imovina jedinica lokalne samouprave – potencijal održivog lokalnog razvoja“ koji se organizuje u okviru Projekta unapređenja efikasnosti lokalnih usluga PIPLS kojeg primarno finansira Ambasada Švedske, a provodi UNDPBiH

Na Forumu, na kome je učestvovao i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, predstavljeni su rezultati analize važećeg pravnog okvira, te administrativnih i organizacionih kapaciteta za upravljanje imovinom. Takođe, istaknuti su primjeri dobre prakse iz BiH i zemalja okruženja.

Na Forumu je posebna pažnja posvećena ključnim pretpostavkama za stvaranje ambijenta za efikasno upravljanje imovinom.

Analize pokazuju da trenutne prakse donose izazove na terenu, ali da postoji značajan prostor za saradnju i prenos dobrih rješenja iz lokalnih zajednica koje su napravile pomake.

UNDP će, u saradnji sa partnerima iz Švedske i partnerima iz lokalnih zajednica, nastaviti raditi na podršci poboljašanju radu javne uprave, kako bi ona bila na usluzi građanima.