img_1_1653483402286.jpg (140 KB)

Сарајево је било домаћин Форума „Имовина јединица локалне самоуправе – потенцијал одрживог локалног развоја“ који се организује у оквиру Пројекта унапређења ефикасности локалних услуга ПИПЛС којег примарно финансира Амбасада Шведске, а проводи УНДПБиХ

На Форуму, на коме је учествовао и градоначелник Требиња Мирко Ћурић, представљени су резултати анализе важећег правног оквира, те административних и организационих капацитета за управљање имовином. Такође, истакнути су примјери добре праксе из БиХ и земаља окружења.

На Форуму је посебна пажња посвећена кључним претпоставкама за стварање амбијента за ефикасно управљање имовином.

Анализе показују да тренутне праксе доносе изазове на терену, али да постоји значајан простор за сарадњу и пренос добрих рјешења из локалних заједница које су направиле помаке.

УНДП ће, у сарадњи са партнерима из Шведске и партнерима из локалних заједница, наставити радити на подршци побољашању раду јавне управе, како би она била на услузи грађанима.