Аграрни фонд града Требиња је у току 2017. године, за удружења корисника вода са подручја града, субвенцисао потрошњу електричне енергије са 30 одсто, а у току 2018. године са 40 одсто чиме је у знатној мјери олакшао финансирање најосновнијих трошкова удружења.

Директор Аграрног фонда Града Требиња Веселин Дутина у разговору за Радио Требиње истиче да ће се,  за ову годину, субвенција одржати на прошлогодишњем нивоу.

Фонд је у протеклом периоду помагао појединим удружењима поправке ситних кварова и проширење система. Представници удружења корисника, захвалности на досадашњој подршци и указали су и на одређене проблеме у функционисању, који се највише односе на одржавање система и слабу наплативост трошкова од самих корисника.

„Нека удружења на подручју града одлично функционишу, као на примјер она у Туљу, Нецвијећу и Вучијој и све се обавезе измирују на вријеме, али има и удружења која никако не функционишу због нагомиланих дугова за електричну енергију. Ми смо им сугерисали да свако удружење донесе правилник са правима и обавезама и тако дефинишу све оно што свако од њих треба да уради“, каже Дутина.

Р.М.