glas-arhiva.jpeg (137 KB)

U decembarskom broju “Glasa Trebinja” iz 1982. godine mogli smo čitati o uticaju odluke Saveznog izvršnog vijeća o ograničenju benzina i uvođenju bonova. Tom odlukom nivo prometa je bio smanjen na 48 odsto, a i prodaja automobila je opala. “Autorad” se tada preorijentisao sa putničkog na privredni program i vršio je popravku teretnih vozila, autobusa, specijalnih vozila...

slika 1.jpg (324 KB)

 

U decembarskom broju “Glasa” iz 1983. godine čitali smo o ideji za formiranje Omladinskog uslužnog servisa u Trebinju. Osnovna svrha Omladinskog uslužnog servisa je bila da mladi ljudi nađu posao, organizovano zarade novac za svoje potrebe i stvaraju radne navike. Podrška za osnivanje Omladinskog uslužnog servisa stigla je od mnogih radnih organizacija u Trebinju.

slika 2.jpg (244 KB)