Према подацима којима располаже ЈУ Туристичка организација града Требиња, у 2019. години у Требињу је евидентирано 101.227 регистрованих ноћења, што представља увећање за око 8% у односу на 2018. годину.

turisticka-trebinje.jpg (341 KB)

У Туристичкој организацији кажу да се према прикупљеним статистичким показатељима туристичка 2019. година може окарактерисати као изузетно добра, да туризам у Требињу континуирано иде узлазном путањом, са значајним процентима увећања обима туристичког промета, чиме Требиње спада у ред брзо растућих туристичких дестинација.

Највише иностраних туриста из Србије и Турске

Број регистрованих ноћења домаћих туриста износи 30.145 или око 30% укупно забиљежених ноћења, док се на иностране туристе односи 71.082 или око 70% укупно забиљежених ноћења за 2019. годину.

„Највећи број иностраних ноћења забиљежили су туристи из Србије са око 15%, Турске са око 12%, Француске са око 6%, Кине са око 5%, Грчке са око 4% и Шпаније са око 3,5% укупно забиљежених регистрованих иностраних ноћења“, кажу у Туристичкој организацији.

turisticka-trebinje-2.jpg (175 KB)

Укупна искориштеност смјештајних капацитета у 2019. години, према прикупљеним подацима, је око 12%, док је дужина просјечног боравка 1,53 дана.

Тренд увећања броја регистрованих лежајева настављен је и током 2019. године, тако да Требиње у 2020. годину улази са преко 2.700 регистрованих смјештајних јединица у 16 хотела, 2 мотела, 2 хостела, 2 виле, 3 преноћишта, једном кампу, Ђачком дому и преко 90 регистрованих смјештајних објеката у приватном власништву (апартмани, куће за одмор и собе за изнајмљивање).

„Пропорционално увећању броја регистрованих ноћења у 2019. години дошло је и до увећања износа прикупљене боравишне таксе, те је на конто тога ЈУ Туристичка организација града Требиња за 2019. годину инкасирала 234.712,00 КМ, што је за око 55% више него за 2018. годину“, истичу у Туристичкој организацији.

Требиње посјетили туристи из 74 земље свијета

Као и претходних година Требиње су групно и индивидуално посјећивали туристи из свих дијелова свијета, а током 2019. године просторије Туристичког информативног центра посјетило је 21.373 туриста из 74 различите земље свијета. Највећи број ових посјета забиљежили су туристи из Њемачке, Србије, Русије, Француске, Шведске итд.

turiticka-trebinje-3.jpg (188 KB)

Евидентиран је и готово милонски промет лица на граничним прелазима у близини Требиња -Клобук, Зупци и Иваница у 2019. години.

Према подацима Граничне полиције БиХ, током наведне године укупан евидентирани улаз износи 946.139 лица и већи је за око 6% у односу на укупан улаз 2018. године када је износио 890.101 лице.

Од споменика културе до винских подрума и гастрономије

„Туристи су најчешће посјећивали и обилазили богато културно-историјско насљеђе из различитих историјских периода: манастире, цркве, споменике, Стари град са џамијама, Музеј Херцеговине, Перовића (Арсланагића) мост. Такође, вински подруми, али и ресторани и конобе са националном кухињом иза себе имају веома успјешну годину с обзиром на изузетну посјећеност“, напомињу у Туристичкој организацији.

Велики број посјета забиљежен је у спортско-туристичком комплеку „Град сунца“, који је - истичу у Туристичкој организацији - и ове године отварањем нових садржаја различитих намјена значајно допринио обогаћивању и проширењу туристичке понуде, те укупном увећању броја посјета и ноћења евидентираним у Требињу.

„Статистички подаци, али и директне теренске информације јасно указују да се у различитим областима пружања услуга у туризму директно или индиректно у туристички промет укључило више привредних субјеката или физичких лица који су регистровали своју дјелатност, те дали допринос увећању степена међусобне конкуренције, што је за посљедицу имало побољшање и унапређење нивоа и квалитета пружених услуга туристима који су посјетили Требиње. У том погледу посебно се издваја активност којом је евидентирана дјелатност физичких лица који пружају услуге смјештаја у приватним објектима, чиме је Требиње добило око 100 нових регистрованих лежајева, а ова активност биће настављена и у 2020. години“, истичу у Туристичкој организацији града Требиња.

Напомињу да ће и у овој години, реализацијом низа пројеката и различитих активности на промоцији Требиња као занимљиве туристичке дестинације, стварити предуслове за додатно унапређење и развој туризма, како би се Требиње у годинама које су пред нама још боље позиционирало на глобалном туристичком тржишту и оправдао епитет првог проглашеног туристичког мјеста у Републици Српској.