izgubljenо nadjeno.jpg (128 KB)

Губљење личних предмета - докумената, телефона, кључева, новчаника... дешава се често. Немарни власници у таквим ситуацијама настоје да нађу изгубљено уз помоћ полиције, друштвених мрежа и медија.

И поштени налазачи јављају се на исте адресе. Ипак, неки предмети никад не нађу власнике, па тако у депома „изгубљено-нађено“ чекају и више деценија.

У нашем граду једна од адреса на коју се јављају и власници и поштени налазачи је редакција Радио Требиња, у којој се поједини изгубљени, односно нађени предмети чувају годинама, па и деценијема.