Dragan_Petrovi.jpg (113 KB)

U galeriji Kulturnog centra Trebinje, u srijedu, 25. maja u 19 časova biće organizovana tribina na temu “Ukrajinska kriza”, o kojoj će govoriti dr Dragan Petrović.

Dragan Petrović  je srpski politikolog, geopolitičar, ekonomista, istoričar i politički analitičar.

Rođen je 20.jula 1964. godine u Beogradu. Diplomirao je na četiri fakulteta u okviru državnog univerziteta u Beogradu, na kojima je prethodno paralelno studirao i to: na Ekonomskom (1999), na Sociologiji (2000), na Istoriji (2000) i na Političkim naukama (2002).

Završio je postdiplomske studije  na Geografskom fakultetu u Beogradu,  na odsjeku Ekonomska geografija i odbranio magistarsku tezu “Razvoj i razmeštaj industrije Beograda u 19. i 20. veku”, 2003. godine.

Završio je postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odsjek Međunarodni odnosi i odbranio magistarsku tezu “Francusko – jugoslovenski odnosi u vreme Alžirskog rata 1952 – 1964.” ,2008. godine.

Doktorsku disertaciju na temu “Rusija na početku 21 veka – geopolitička analiza” odbranio je 2007. godine na Prirodno – matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Autor je više od 130 objavljenih naučnih radova u naučnim časopisima, zbornicima radova sa međunarodnih i nacionalnih skupova i tematskih zbornika, enciklopedijskih jedinica.

Objavio je trideset i jednu naučnu monografiju. Živi i radi u Beogradu.

Javnu tribinu na temu “Ukrajinska kriza” organizuje Kulturni centar Trebinje.