korporacije.jpg (104 KB)

Grupa supermoćnih korporacija postala je dominantna sila koja suštinski kontroliše ljudsku industriju i oblikuje moderan svet u kojem živimo. Zvuči kao pasus iz „Vrlog novog sveta“ Oldusa Hakslija ili „1984“ Džordža Orvela, ali je u stvari zaključak novog istaživanja međunarodnog tima naučnika.

U novoj studiji se navodi da elitni sloj dominantnih transnacionalnih korporacija (TNC) u svojim rukama drži ogromnu moć i uticaj na planetu i njene stanovnike.

„Domet na kojem TNC funkcionišu i brzina i povezanost koju galvanizuju širom sveta je bez presedana u istoriji“, navode istraživači, predvođeni Karlom Folkom iz Švedske kraljevske akademije.

Prema njihovim rečima, džinovske korporacije postale su definišuća odlika planete, sa ljudima kao hiperdominantnom vrstom u biosferi koji utiču na globalne paterne u ekološkim promenama.

Ovakve ocene nisu nove, navode naučnici. Uticaj superkorporacija može se lako videti skoro svuda u ljudskoj privredi i društvu.

„Može se videti u životnoj sredini, gde je samo 100 kompanija odgovorno za 70 odsto emisija štetnih gasova. Može se videti u tehnologiji, gde tehnološki džinovi uživaju monopolističku dominaciju nad pretragom i društvenim interakcijama“, ističe se u istraživanju.

Farmaceutske kompanije, dalje se nastavlja, postale su toliko moćne da mogu da stvaraju čitave zdravstvene krize, a energetske kompanije mogu da utiču na klimatske krize decenijama unapred.

I sama nauka i komuniciranje i prenos informacija takođe su narušeni fenomenom korporativne konsolidacije i kontrole.

Međutim, samo zato što korporacije imaju toliku moć, ne znači da ne mogu da se ponašaju odgovorno.

Kako zauzdati korporacije

Folk i njegove kolege identifikovali su šest trendova koji, ako se iskoriste, mogu da pomognu u evoluciji današnje korporativne društvene odgovornosti u drugačiji održivi model, koji su nazvali Corporate biosphere stewardship.

Istraživači ističu da dosadašnje apelovanje na dobru volju korporacija nije efikasno, niti da je državna kontrola i regulacija njihovog ponašanja dovoljno jaka, dodajući: „To mora da se promeni.“

„Razumevanje i preduzimanje koraka prema novoj dinamici antropocena je fundamentalno za dobrobit čovečanstva, a u okviru njega se nalaze i superkorporacije“, smatraju naučnici.

Objašnjavaju da se moraju postavljati nove održive norme ponašanja i usklađivati novi globalni politički ciljevi.

Na drugim poljima autori navode dokaze da bolje regulisanje ponašanja korporacija kroz jasne dozvole kako mogu da posluju dovodi do održivog poslovanja i korak su u pravom smeru.

Tehnološki trendovi koji podstiču „radikalnu transparentnost“ takođe postaju popularniji, što pospešuje mogućnost da korporacije preuzimaju odgovornost.

Naravno, dodaju, preporuke i posmatranje pozitivnih trendova ne znači da će dobro prevagnuti. U svetu koji se nalazi na ivici žileta klimatskih promena jasno se vidi kako loše vođenje energetskog sektora može da dovede do katastrofalnih posledica.

Autori studije ističu da se takve stvari moraju promeniti drastičnim akcijama, kao i da korporacije moraju biti deo rešenja.

„Globalna dominacija koporacija je realnost u antropocenu, a transformativna promena je hitno potrebna“, zaključuje se u istraživanju objavljenom u časopisu Nejčer ekolodži end evolušon (Nature Ecology & Evolution).