ТРЕБИЊЕ │ У просторијама Индустри хотела у Требињу вечерас је одржана промоција монографије „Вјерски објекти националних мањина у Републици Српској“, чији су аутори др Љубиша Прерадовић, др Милијана Окиљ, др Мирослав Малиновић и мр Гордана Прерадовић.

Аутори су  истражили и описали настанак вјерских објеката седам националних мањина. У вишејезичном издању монографије приказан је долазак националних мањина на наше просторе, структура становништва, живот и рад , законодавни оквир и употреба језика националних мањина.

Монографија пружа увид у вишевјековну историју боравка националних мањина на територији не само данашње Републике Српске, него и њених правних претходника, са посебним циљем представљања њихових вјерских објеката, као најзначајнијим материјалним траговима њиховог боравка на нашим просторима.

„Циљ монографије „Вјерски објекти националних мањина у Републици Српској“ је примарно документовање и валоризација архитектонских карактеристика ових објеката, а поред тога и општа промоција и презентовање овог значајног фундуса вјерских објеката, као посљедице живота и дјеловања више националних мањина у Републици Српској кроз неколико вијекова“, рекао је један од аутора, др Љубиша Прерадовић.

Прерадовић је истако да су у монографији детаљно, текстуално и сликовито приказана 34 вјерска објекта националних мањина на подручју Републике Српске.

Према ријечима аутора, монографија „Вјерски објекти националних мањина у Републици Српској“ представља резултат вишегодишњег мултидисциплинарног рада више стручњака из области архитектуре и заштите градитељског насљеђа, демографије, туризма, права и информатике.

Монографија је дио Пројекта "Вјерски објекти националних мањина у Републици Српској", који је Савез националних мањина Републике Српске покренуо крајем 2011. године у сарадњи са Међународним удружењем научних радника.

Р.М.