БАЊАЛУКА │ У Министарству правде Републике Српске Срни је данас речено да је у Српској неопходно створити претпоставке за активно учешће појединаца и организација у ефективној реализацији политика, програма и мјера за борбу против корупције, те ојачати повјерења грађана у институције.

Влада Републике Српске упутила је у скупштинску процедуру Нацрт стратегије за борбу против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године.

"Визија Стратегије јесте активан ангажман свих релевентних учесника у борби против корупције у Републици Српској, да би био смањен степен корупције у свим сферама друштва, даље социо-економске реформе и развој Српске, минимална толеранција коруптивног понашања, њено проактивно откривање и ефикасно процесуирање", истичу у Министарству правде.

И у овом документу биће задржан тростуби приступ борбе против корупције, а који подразумијева едукацију, превенцију, откривање и истрагу кривичних дјела корупције, процесуирање и санкционисање извршилаца кривичних дјела, те одузимање имовинске користи стечене извршењем кривичних дјела.

Комисија за спровођење Стратегије борбе против корупције утврдила је ризичне области у којима би се требало дјеловати у наредном стратешком периоду.

"Идентификоване области су републичка управа и локална самоуправа, унутрашњи послови, правосуђе, јавне службе са посебним освртом на здравство и образовање, затим запошљавање и сукоб интереса, имовинско-правни односи, финансије и привреда, те невладин сектор, политичке организације и медији", наводе у Министарству правде.

На бази анализе стања и идентификованих стратешких питања утврђено је пет стратешких циљева.

"Циљеви су јачање правног и институционалног оквира за борбу против корупције, ефективније искориштавање постојећих капацитета и унапређење сарадње у детекцији и процесуирању коруптивних дјела, јачање транспарентности и интегритета јавног сектора", кажу у ресорном министарству.

Нацрт стратегије за борбу против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године, Народна скупштина Републике Српске требало би да разматра на предстојећој сједници која је заказана за 6. фебруар.

Извор: СРНА