IMG_20240710_102301_resized_20240710_102327668.jpg (366 KB)

Одборници Скупштине града Требиња усвојили су одлуку о измјенама одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града Требиња.

Одлуком о безбједности саобраћаја уређује се, режим саобраћаја на подручју града Требиња, који, између осталог, подразумијева и услове под којим се моторна возила крећу и заустављају на улицама и јавним површинама, гјде је кретање ограничено, са нарочитим нагласком на подручје Старог града.

Како је истакао Спасоје Радовић, начелник Одјељења за комунално-инспекцијске послове у градској управи Требиња,  уважавајући потребе правних и физичких лица за превозом гдје је он ограничен или забрањен, предложене су измјене и Одлуке како би се успоставио посебан режим саобраћаја на подручју Старог града чија се површина поплочава за потребе привођења намјени у складу са просторно планском-документацијом,  којом је подручје Старог града проглашено пјешачком зоном.

Нове одредбе неће се примјењивати на моторна возила када превозе огријев, намјештај и другу кабасту робу за домаћинства и друге организације, физичка и правна лица, као и возила за превоз посмртних остатака. Уколико се превоз одвија на подручју Старог града, корисници превоза су се за сваки улаз-излаз моторног возила у Стари град дужни обратити ЈУ „Екологија и безбједност” Требиње, која ће претходно о сваком улазу- излазу обавијестити надлежно лице Одјељења за комунално-инспекцијске послове, као и посебног возила Града Требиња које ће пружати услуге превоза сгвари и лица из објеката регистрованих за дјелатност пружања смјештаја на подручју Старог града као и за снабдијевање угоститељских и продајних објеката у периоду прописаном тачком XXIX Одлуке. Услови и начин кориштења возила ће се прописати посебним Правилником.

Данашњој сједници као гост је присуствовала новинар Радио-телевизије Републике Српске Наташа Миљановић Зубац, која је у обраћању новинарима испред скупштинске сале рекла да се у посљедње двије године осјећа угрожено, као и њена породица.