javna-rasprava-el-energija.JPG (119 KB)

U Trebinju je danas održana javna rasprava o Nacrtu zakona o električnoj energiji u Republici Srpskoj.

Milan Baštinac, pomoćnik ministra u Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske, kazao je da je aktuelni zakon na snazi još od 2002. godine, te da nova zakonska rješenja iz temelja mijenjaju elektroenergetski sektor u Republici Srpskoj i prilagođavaju ga evropskim direktivama o električnoj energiji.

„Promjene su prilično velike - od reorganizacije elektroenergetskog sektora, razdvajanja djelatnosti /proizvođača, distibutera i snabdjevača/, uvođenja tržišnih pravila i liberalizacije tržišta električne energije, do mogućnosti da potrošači sami biraju snabdjevača“, kazao je Baštinac.

javna-rasprava-el-energija-1.JPG (122 KB)

Novi zakon trebalo bi da kreira okvir za formiranje tržišta električne energije sa više snabdjevača – pri čemu će svaki kupac moći suvereno da odlučuje od kojeg će da kupuje struju.

„To je i suština ovog zakona – stvaranje uslova za tržišnu utakmicu, gdje će proizvođači i snabdjevači nastojati da tržištu električne energije ponude što povoljnije uslove kako bi privukli potrošača“.

Usvajanje zakona, dodaje Baštinac, očekuje se na proljeće naredne godine.