sedmi-odred.jpeg (198 KB)

Služenjem parastosa za poginule i umrle pripadnike 7. izviđačko - diverzantskog odreda Hercegovačkog korpusa i polaganjem cvijeća na grob komandanta Sergeja Vladimirovića Meleška, obilježeno je 27 godina od formiranja ovog odreda.

Među poginulim pripadnicima Sedmog izviđačko - diverzantskog odreda, bio je i ruski dobrovoljac Sergej Vladimirović Meleško i to u redovima Hercegovačkog korpusa.

Spomenik ruskom dobrovoljcu podignut je na gradskom pravoslavnom groblju u Bileći.

Čuva se i održava s posebnom pažnjom.

- Sergej je bio dobar čovjek, došao je časno i pošteno da pomogne srpskom narodu u Hercegovini i formiranju Republike Srpske. Napustio je svoju porodicu, ženu i dijete i rekao im da ide da radi u Mađarsku, međutim došao je ovdje da nama pomogne. Sergej je bio više od komadanta, bio je naš saborac, naš brat - priča Predrag-Kina Stajić, pripadnik ovog korpusa.

Tokom rata Sedmi izviđačko – diverzantski odred Hercegovačkog korpusa imao je u sastavu 35 pripadnika koji su dostojanstveno nosili ime srpskog vojnika i časno branili slobodu naroda.

- Od 35 boraca sedam je izgubilo život u stvaranju Republike Srpske, a gotovo svi borci, osim dvojice, su jednom ili više puta ranjavani. Jedinica je bila operativna, bilo je situacija kada smo znali zanoćiti na trebinjskom ratištu, a osvanuti u fočanskom ili čak u Kalinoviku. Na današnji dan se jedan broj boraca okupi, obilježimo taj dan, pomolimo se za pokoj duše naših saboraca, obiđemo grobove naših saboraca koji su sahranjeni ovdje - kaže Mijat Šarović, takođe pripadnik 7. izviđačko-diverzantskog odreda Hercegovačkog korpusa.

Sedmi izviđačko – diverzantski odred Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske bio je specijalna jedinica sastavljena od vojnika iz svih hercegovačkih opština.

Odred je učestvovao u borbama u zoni Hercegovačkog korpusa, ali i na drugim ratištima.