U Trebinju je  održana javna rasprava o nacrtu Pravilnika o načinu upravljanja i održavanja sistema za navodnjavanje od javnog interesa, a ovaj dokument će donijeti nekoliko izmjena u načinu upravljanja ovim sistemima.

rasprava-pravilnik-sistemi.jpg (196 KB)

Milan Gavrić, pomoćnik ministra, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je kazao da je prva javna rasprava organizovana u našem gradu zbog velikog broja samostalnih sistema koji postoje u Trebinju.

„Neophodna nam je informacija sa terena da bi pravilnik koji je već u određenoj fazi mogao da fukcioniše upotpunosti. Vlada RS je kroz jedinicu za implementaciju projekata, na teritoriji Trebinja ukupno uložila oko 10 miliona maraka u sisteme za navodnjavanje na preko hiljadu i po hektara. Sada je važno da ti sistemi budu samoodrživi i u funkciji“, objasnio je Gavrić.

Zahtjevi na ovu temu traju od  2013. godine – podsjetio je Đuro Masleša, sekretar Udruženja korisnika voda sela Tulje.

rasprava-pravilnik-sistemi-2.jpg (130 KB)

„Ta je priča bila jedno vrijeme zamrla i evo aktivirala se krajem prošle godine i na putu smo da se donesu veoma bitna rješenja - koje su ujedno i jednostavna. U istočnoj Hercegovini ima oko 20 sistema. Od toga broja imamo polovinu onih koji ne rade. Ključna riječ je održavanje sistema koje je preskupo za korisnike“, kaže Masleša i navodi konkretne zahtjeve.

„Pod broj jedan su korisnici u lancu troškova. Druga stvar je da mi tražimo da se država uključi preko Voda Srpske i treći momenat je lokalna zajednica. Evo, konkretno, u treću stvar može da se uključi HET pošto ima obavezu prema vodotoku Trebišnjice iz osnivačkog dokumenta iz 1965. Na takav način ti sistemi će biti u funkciji a kompletna zajednica bi imala koristi“, objasnio je Masleša nadajući se da će pravilnik zaživjeti.

Branko Čolić, pomoćnik direktora Javne ustanove „Vode Srpske“, pojasnio je da ovaj pravilnik definiše način upravljanja i održavanja sistema za navodnjavanje od javnog značaja, način priključenja korisnika voda na sisteme za navodnjavanje, monitoring nad tim sistemima te naplatu naknade.

„Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS je ovim pravilnikom definisalo da će glavnim dijelovima sistema za navodnjavanje, a to su brane s akumulacijama za navodnjavanje, pumpne stanice, rezervoari, glavni distributivni vodovi, gazdovati JU 'Vode Srpske' dok će dio sistema koji se odnosi na sekundarne i tercijarne vodove, vjerovatno u dogovoru sa lokalnom zajednicom, biti u nadležnosti lokalne zajednice i udruženja korisnika sistema za navodnjavanje“, pojasnio je Čolić.