Када је почетком марта Требиње било домаћин првог Самита енергетике у организацији Електропривреде РС (ЕРС) био је то још један доказ да је овај град синоним енергетике и развоја енергетског сектора. Тада су се у Требињу окупили водећи стручњаци, као и компаније из овог сектора, који су на основу својих искустава, анализа и стручних радова послали поруку да нас неминовно чека енергетска транзиција и да су сунце и вјетар нова шанса за инвестиције.

Херцеговина, у том смислу, има и те како потенцијала да понуди. Требиње са својих више од 260 сунчаних дана у години има јасне циљеве у наредној деценији – на реду је подизање соларних електрана. У интервјуу за еКапију в.д. директора ЕРС-а, Лука Петровић, каже да су у фази добијања концесије за прву од три планиране соларне електране.

Уз још јачи заокрет за зеленој енергији и даље ће овом граду велики привредни ослонац бити постојеће хидроелектране, као и оне које се граде – ХЕ Дабар и ХЕ Билећа.

luka-petrovic-set.JPG (164 KB)

еКапија: ЕРС је привредни ослонац Требиња, и као такав мотор развоја овог краја. Који су то директни бенефити које Град добија чињеницом да је сједиште ЕРС-а баш у Требињу?

– МХ Електропривреда Републике Српске је мотор развоја Републике Српске. Сваке године инвестирамо значајна средства у развој електроенергетике на подручју Републике Српске. Како се на подручју Града Требиња налазе четири хидроелектране, и како су ове хидроелектране окосница електроенергетског система Републике Српске, стекли су се услови да је сједиште МХ ЕРС у Требињу.

 Као привредни систем који је међу већим у региону, стварамо услове да и Град Требиње обезбиједи бржи развој и да у њега долазе представници највећих свјетских компанија из области електроенергетике.

МХ ЕРС са својим предузећима у Требињу – Хидроелектране на Требишњици и Електро Херцеговина, запошљава већи број радника и обезбјеђује бржи развој овог града. Испуњавањем обавеза у складу са законском регулативом у Републици Српској обезбјеђујемо плаћање пореза и других накнада локалној заједници из кога се реализују значајни инфраструктурни пројекти на подручју Града Требиња.

еКапија: Како се мијењала енергетска слика Требиња од ’60-их година па на овамо, од прве хидроелектране до данас?

– Електрификација на подручју Града Требиња почела је између два свјетска рата, коришћењем биомасе, а затим изградњом мање хидроелектране ХЕ Пареж.

Значајнији развој електроенергетике на подручју општине Требиње почео је 1965. године након изградње и пуштања у рад ХЕ Дубровник I фаза. Та електрана са снагом од 210 МW и производњом од око 1.400 GWh електричне енергије била је моћна електрана која је допринијела електрификацији Херцеговине и јужне Далмације.

Затим, изградњом ХЕ Требиње I са великом снагом од 180 МW и великом акумулацијом од 1,3 милијарде м3 воде обезбијеђено је да ХЕС на Требишњици има значајно мјесто у електроенергетском систему западног Балкана.

Изградњом ХЕ Требиње II, такође и изградном ПХЕ Чапљина, која није у саставу МХ ЕРС, али доводни канал се налази на територији града Требиња, створили су се услови да ХЕС на ријеци Требишњици обезбјеђује стабилност електро-енергетског система Хрватске, Херцег Босне и Републике Српске.

Данас се ХЕС на ријеци Требишњици даље развија изградном ХЕ Дабар и ХЕ Билећа, тако да се очекује да у наредном периоду ове хидроелектране обезбиједе бржи равој обновљивих извора енергије који користе енергију сунца и вјетра.

еКапија: Када говоримо о хидроенергетском потенцијалу требињског краја, шта нам бројке кажу, чиме се располаже?

– На подручју Требиња имамо изграђене четири хидроелектране укупне инсталисане снаге 880 МW и производње од око 2.300 GWh електричне енергије: ХЕ Дубровник I фаза, ХЕ Требиње I, ХЕ Требиње II и ПХЕ Чапљина. Ови објекти не припадају само МХ ЕРС већ и ХЕП и ЕПХЗХБ. Нарушена је расподјела потенцијала између три електропривреде, међутим очекује се да се у наредном периоду у интересу свих електропривреда усагласи расподјела потенцијала.

У наредном периоду на подручју Требиња очекује се изградња и других хидроелектрана, када се за то створе услови, попут ХЕ Дубровник II фаза и ХЕ Бока.

На подручју Града Требиња производи се значјана количина електричне енергије из хидро извора. Колике су количине зависи од хидролошке ситуације. Постојеће хидроелектране у систему МХ ЕРС годишње произведу од 1.000-1.300 GWh.

еКапија: Колико је учешће хидроелектрана у Требињу у укупној производњи струје у ЕРС-у? Да ли се тај удио повећава из године у годину?

Након изградње ХЕ Дабар и ХЕ Билећа очекује се повећање производње електричне енергије на четири постојеће хидроелектране.

еКапија: Какво је стање хидроенергетских објеката ХЕ Требиње 1 и 2, као и сада ХЕ Плат? На који период се раде инвестициона одржавања?

– Због стабилности енергетског система Хрватске и Републике Српске неопхоно је обезбиједити континуално одржавање ових хидроелектрана. Како је ХЕ Дубровник I фаза (ХЕ Плат) у погону 55 година реализована су значајнија инвестициона улагања у реконструкцију и повећана је снага ове хидроелектране за око 40 МW. На ХЕ Требиње I инвестирана су значајна средства у одржавање и замјену опреме.

еКапија: Са којим регионалним компанијама имате најчвршћу сарадњу по питању одржавања, набавки опреме, радова на ремонту и слично?

– Код ревитализације и модернизације хидроенергетских објеката учествују водеће свјетске компаније, попут ABB из Њемачке или Siemensa, а од регионалних компанија на ревитализацији ХЕ Требиње I учествовала је Гоша Монтажа из Србије.

еКапија: С обзиром на то да ЕРС жели направити још већи искорак ка обновљивим изворима енергије које се инвестиције конкретно планирају на подручју Требиња?

– На подручју Требиња значајан је потенцијал енергије сунца, тако да ЕРС намјерава да изгради већи број соларних електрана. У фази смо добијања концесије за соларну електрану Требиње I снаге 73 МW, а на локацијама које су у близини планиране СЕ Требиње I израђује се техничка документација за још двије соларне електране, СЕ Требиње II и СЕ Требиње III укупне снаге од 70 МW.

еКапија: Какви су капацитети за улагање у соларне електране овог краја? Може ли се у наредним година очекивати већи инвестициони замах у овом сектору?

– Развојем технологије за производњу електричне енергије из соларних електрана створили су се услови да ће у наредном периоду овај вид енергије бити јефтнији од осталих и са најмање ризика за инвеститоре.

У Италији су изграђени значајни капацитети за производњу електричне енергије из соларних електрана, а како су слични природни услови на подручју југоисточне Европе може се очекивати да се и на овим подручјима изгради већи број соларних електрана са капацитетима од неколико стотина па и хиљада мегавата.

еКапија: Како видите развој енергетског сектора Требиња у наредним годинама?

– Требиње данас има капацитете који могу да задовоље потребу више од једне четвртине Републлике Српске. У наредном периоду очекује се повећање производње на постојећим хидроелектранама и са изградњом соларних електрана може се очекивати да Требиње обезбиједи потребу за електричном енергијом више од једне трећине Републике Српске.

У даљој будућности може се очекивати да се изграде такви капацитети који ће имати значајно мјесто у електроенергетском систему региона. Природни потенцијал постоји, преносна мрежа је развијена и то су једни од предуслова за још значајније инвестиције на подручју Требиња у области електроенергетике.