ТРЕБИЊЕ │ Мрежа „Електро-Херцеговине“ и сви њени елементи имају довољну резерву у капацитету тако да никакве проблеме не очекујемо у напајању електричном енергијом у овој години. Ово је, за Радио Требиње, истакао Небојша Рикало, извршни директор за техничке послове „Електро- Херцеговине“ Требиње.

Рикало је навео да су у јануару имали рекордно преузимање електричне енергије од 24.420.000 КWh и није било никаквих проблема везаних за преоптерећење елемената мреже.

Он је додао да се дешавају прекиди у напајању на које, како је навео, не могу утицати јер је дистрибуција напојена са мреже „Електропреноса“ БиХ, од које зависи поузданост напајања потрошача на подручју Херцеговине.

„У 2019. години од „Електропреноса“ очекујемо завршетак важне инвестиције изградње далековода 110 КV Гацко- Невесиње, тако да ће бити омогућено двострано напајање општине Невесиње. До сада се ова општина напајала радијално из Мостара и сваки квар на далеководу „Електропреноса“ одражавао се тако што би комплетна општина била без напајања електричном енергијом. Реализацијом ове инвестиције ови проблеми би били превазиђени“, појашњава Рикало.

Наводи да је у обавези „Електропреноса“ и наставак изградње 110 КV далековода Величани-Љубиње, чиме би општина Љубиње која се напаја радијално од Стоца у Федерацији БиХ добила квалитетно алтернативно напајање из правца Требиња.

„Такође, ми већ годинама тражимо од „Електропреноса“ да у своје инвестиционе планове уврсти изградњу трафостанице 110/10 КV Требиње 3 у Засад пољу, која је неопходна због растерећења постојећих трафостаница, обликовања мреже и прикључења нових потрошача на локацији Засад поље, а у складу са развојним плановима Града Требиња“, истакао је Рикало.

Подвачи да је та инвестиција од стране Техничког савјета Електропривреде РС кандидована као приоритет у  захтјевима ка „Електропреносу“.

„Из нама непознатих разлога, на жалост, то се није остварило али ћемо и у наредном периоду инсистирати на њеној изградњи“, закључио је Небојша Рикало.

Он је подсјетио да је „Електро-Херцеговина“ Требиње у претходној години реализовала више инвестиционих пројеката, који су се односили на побољшање квалитета напајања постојећих и могућност прикључења нових потрошача на дистрибутивну мрежу.

„Ови пројекти су се односили, првенствено, на изградњу, санацију и реконструкцију трафостаница, средњенапонске и нисконапонске мреже, те низ пројеката аутоматизације средњенапонске мреже. У претходној години, довршен је пројекат ревитализације енергетских трансформатора веће снаге и преносног односа 35/10 КV, чиме смо тим виталним дијеловима мреже значајно продужили животни вијек“, казао је Рикало.

Стратешка инвестиција је била, додаје Рикало, и измјештање мјерних мјеста ван објекта потрошача, замјена старих бројила електричне енергије новим и проширење АММ система за даљинско очитавање бројила. Уложена су и значајна средства у систем даљинског очитавања.

„Инвестиција у нова бројила и измјештање мјерних мјеста крајњих купаца дала је велике резултате у смањењу дистрибутивних губитака који су у прошлој години били рекордно ниски и износили су  8,31 %. Ако то упоредимо с одобреним губицима од стране Регулаторне агенције за енергетику позитиван финансијски ефекат за нашу дистрибуцију износи више од 500 000 KМ за 2018. годину. Овако низак ниво дистрибутивних губитака је рекордан и за пријератни период и резултат је досљедне примјене јединственог оперативног плана за смањење губитака“, додаје Небојша Рикало.

И у овој години планиране су замјена, изградња и санација трафостаница на подручју Источне Херцеговине, те реконструкције и изградња бројних далековода.

У наредном перидоу очекују да ће бити довршени и капитални пројекти аутоматизације средњенапонске мреже.

„Све је припремљено за имплементацију СЦАДА/ДМС/ОМС пројекта. Ријеч је о важном пројекту, кога финансира Њемачка развојна банка KфW, а изводи „Сименс“ и у њему заједнички учествује свих пет дистрибуција из система „Електропривреде“ РС. Његовом реализацијом ће се из диспечерског центра „Елекетро-Херцеговине“ надзирати и управљати свим напјним трафостаницама и њима припадним изводима, што ће се одразити на бољи континуитет испоруке електричне енергије“, наводи Рикало.

У оквиру овог пројекта у току је и обука инжењера која ј саставни дио уговора, а осим ове радници „Електро-Херцеговине“ иду и на редовне обуке о заштити на раду.

Радио Требиње