gradska-uprava-vijest-1500x1080-min.jpg (196 KB)

U Trebinju će od 23. maja do 2. juna biti obavljena proljetna sistematska deratizacija, koja se prvodi u cilju zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari.

Deratizaciju obavlja „Dezinsekcija“ d.o.o. Bijeljina.

Sistematskom deratizacijom obuhvaćene su sve zdravstvene ustanove, škole i drugi objekti za djecu i omladinu, površine u opštoj upotrebi, pijaca, stadion, deponije smeća, park i druge javne površine u gradu.

Deratizacija se obavlja i na kanalizacionoj mreži, objektima vodosnabdijevanja, državnih i privatnih samostalnih radnji, poslovnim prostorima i predstavništvima preduzeća čija su sjedišta van područja grada Trebinja, kao i na svim stambenim i pomoćnim objektima državnog i individualnog sektora.

Troškove deratizacije za deponiju smeća, šahtove kanalizacije, škole i predškolske ustanove i zradu gradske administracije snosi Grad Trebinje, a za ostale objekte deratizaciju plaćaju korisnici objekata.