IMG_3604_resized_20220512_082709325.JPG (101 KB)

U Galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju večeras je promovisana publikacije ,,Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope" koju izdaje Muzej rudničko-takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca.

Do sada je objavljeno šest tomova u kojima su predstavljeni svi predmeti koji se čuvaju u muzejima, arhivima i bibliotekama, a tiču se Obrenovića.

Zahvaljujući ovim publikacijama šira javnost je upućena u brojnost predmeta koji su pripadali Obrenovićima i gdje se oni nalaze nakon propasti ove srpske dinastije.

IMG_3607_resized_20220512_082847259.JPG (121 KB)

„Muzej rudničko-takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca izdvaja kao svoj osnovni muzeološki zadatak baštinjenje sjećanja na dinastiju Obrenović i rasvjetljavanje istorijskih činjenica koje su obilježile vladavinu ove vladarske kuće. Cilj ovog projekta bio je da se evidentiraju i u formi kataloga publikuju svi predmeti vezani za dinastiju Obrenović koji se čuvaju u fundusima muzeja, arhiva i biblioteka Srbije“,  rekao je Aleksandar Marušić, direktor Muzeja rudničko-takovskog kraja i urednik publikacije.