mjerenje-buke.jpg (178 KB)

У Требињу је прошлог мјесеца први пут коришћен мјерач нивоа буке коју емитују угоститељски објекти.

Како је саопштено из надлежног градског одјељења, еколошки инспектор је за мјерење буке ангажовао лиценцирану фирму, а контрола је рађена у складу са важећим прописима и по дефинисаним методологијама.

„Након добијања извјештаја о резултатима мјерења од овлаштеног правног лица које је вршило мјерење, градски еколошки инспектор је издао прекршајни налог, наложио плаћање трошкова поступка мјерења и наложио мјере за смањење нивоа буке субјектима надзора код којих су утврђене неправилности, тј. који су емитовали буку већу од максимално дозвољене“, наведено је у саопштењу из Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције.

Подсјећају да новчане санкције за прекомјерну буку износе од 800 до 3.000 КМ за правно лице и од 300 до 1.000 за одговорно лице, док је за физичко лице и угоститеља као предузетника казна од 400 до 500 КМ.

Сличне контроле, како истичу, наставиће се и у наредном периоду.