index.jpg (109 KB)

Поводом завршеног пројекта  „Живи здраву младост – реци не пороцима и насиљу“, који је одобрило и финасирало Министарство породице омладине и спорта Републике Српске, а спровело Удружење „Међународни центар за промоцију људских права“ из Требиња, потврђено је да заштита физичког и менталног здравља младих имају централно мјесто у здравом развоју сваког адолесцента и да је припрема младих за сигурнији прелазак у одрасло доба, посебно у данашњим условима, један од највећих изазова, саопштено је из Међународног  центра за промоцију људских права.

У саопштењу се, између осталог, наводи да резултати истраживања, проведеног током јануара и фебруара 2020. године за потребе овог пројекта, у коме су учествовали сви ученици деветих разреда основних школа на подручју Града Требиња, потврђују да, још увијек, сузбијању порока и вршњачког насиља међу младима није посвећена довољна пажња, да не постоји синхронизованост и одлучност одговорних субјеката у друштву да се стање о пороцима и вршњачком насиљу међу младима мијења у правцу сузбијања ових негативних појава. Циљ истраживања о пороцима и насиљу био је да се у стварности потврде или оповргну премисе везане за потребу додатне едукације младих када су у питању знања, ставови и евентуалне разлике у перцепцији и упознатости ученика о активностима на заштити од порока и насиља младих.

Од посебне важности је да се млади оспособе да се супротставе негативном вршњачком притиску и охрабре да самостално одлучују које вриједности ће прихватити у складу са својим личним опредјељењима, посебно када су у питању ризични облици понашања.

С обзиром на значај и потребу јачања мјеста и улоге локалне заједнице, што је у овом истраживању и указано, сензибилнији однос, хуманизација и већа брига у условима живота и стандарда, ограничавајући фактор постаје и породица, чија улога је  дерогирана бројним обиљежјима којима резултирају њена стања - незапосленост или презапосленост, социјална несигурност, у великом броју случајева неинформисаност, при чему су често ова питања „непотребна тема” у кругу породице, јер се то увијек дешава „неком другом“ или „негдје другдје“.

Пораст броја младих са различитим облицима ризичног понашања у сфери болести зависности захтијева брже и боље сналажење у раном откривању и сузбијању ризичних фактора, адекватном приступу и превенцији кроз савремене континуиране методе здравственог образовања, те промоцију начина супротстављања вршњачком притиску, који је често и преломни фактор за прихватање наведених облика понашања, кроз различите видове здравственог и социјалног просвјећивања, наводи се у саопштењу.