Picture8.png (300 KB)

ANKETOM O EKOLOŠKOJ SVIJESTI GRAĐANA DO KVALITETNIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U TREBINJU

U okviru projekta pod nazivom „Cross-border Environmental Initiative – Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine”, finansiranog od strane Evropske unije, u maju 2021. godine na teritoriji grada Trebinja sprovedena je anketa o znanju i navikama stanovništva a u vezi sa zaštitom životne sredine, na referentnom uzorku od 500 građana. Cilj anketiranja je utvrđivanje nivoa svijesti o ekološkim pitanjima. Istraživanje je urađeno kako bi se sagledale potrebe građana za informisanjem i edukacijom, a na temu stanja i očuvanja životne sredine, uloge pojedinca u njenom očuvanju i ulogei značaja nadležnih institucija i službi koje se bave zaštitom životne sredine.

Dobijeni rezultati govore da su problemi u vezi sa životnom sredinom evidentniji u prigradskim i seoskim područjima, da su ispitanici zadovoljni radom komunalnog preduzeća i komunalne inspekcije, te da postoji volja za rješavanjem problema kada je u pitanju zaštita životne sredine. Anketa je takođe ukazala na intenzivniju potrebu za angažmanom na podizanju svijesti i upoznavanju građana sa ulogom pojedinca u očuvanju životne sredine, ulogama i zaduženjima institucija u očuvanju životne sredine, te na upoznavanju sa evropskim standardima i direktivama iz oblasti zaštite životne sredine.

U toku dosadašnje implementacije projekta, pored ankete o ekološkoj svijesti građana, realizovano je i niz drugih aktivnosti. Neke od njih su: konferencija za štampu na temu podizanja ekološke svijesti građana, TV i radio emisija, obilježavanje Dana planete Zemlje i Svjetskog dana zaštite životne sredine. Pored pomenutih, glavne aktivnosti projekta uključuju i nabavku opreme i vozila za komunalna preduzeća i institucije, što će omogućiti bolje kontrolisanje situacije na terenu i sprovođenje ekoloških standarda. U sklopu projekta planirano je i organizovanje prekograničnih obuka za zaposlene u institucijama koje se bave zaštitom životne sredine, te eko-radionice za učenike osnovnih i srednjih škola na temu zaštite životne sredine uopšte, smanjenje i prevencije otpada, odvojeno sakupljanje i reciklaža otpada, itd.

Projekat „Cross-border Environmental Initiative –Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine” u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. finansira Evropska unija, a u Bosni i Hercegovini ga sufinansira Grad Trebinje. Projekat realizuju Grad Trebinje, FORS Montenegro i Komunalno preduzeće iz Nikšića.

Ukupna vrijednost projekta je preko 584.000 evra, od čega je Evropska unija obezbijedila skoro 317.000 evra bespovratnih sredstava. Vrijednost dijela projekta za Trebinje je oko 178.000 evra, od čega Evropska unija učestvuje sa preko 96.000 evra bespovratnih sredstava, dok je sufinansiranje u iznosu oko 82.000 evra obezbijedio Grad Trebinje.

Za više informacija molimo kontaktirajte: Tamara Dursun, Služba za lokalni ekonomski razvoj, energetsku efikasnost i investicije – Grad Trebinje, tel: +387/65/543-246 i mejl: [email protected]