Скупштина града Требиња у наставку 23. редовне сједнице именовала је данас  Мира Греда на мјесто в.д. начелника Одјељења за финансије Града Требиња.

Претходно је због именовања на другу функцију разријешен досадашњи вршилац дужности начелника овог одјељења Синиша Тарана.

Након проведене конкурсне процедуре, за директоре јавних установа Туристичка организација, Центар за информисање и образовање и Дом здравља Требиње именовани су досадашњи вршиоци ових дужности – Марко Радић, Манојло Ћук и Бранка Драшковић.

Скупштина је поништила дио јавног конкурса за именовање који се односи на избор директора ЈУ за предшколско образовање „Наша радост“, Центра за социјални рад, Дома младих и Апотеке Требиње.

Скупштина је усвојила и етички кодекс ЈП „Радник“.

Р.С.