Skupština grada Trebinja na sjednici u ponedjeljak, 19. novembra, trebalo bi da donese odluku o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ DOO Trebinje.

Novom preduzeću čiji je Grad osnivač biće povjerena komunalna djelatnost upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila.

Skupština grada trebalo bi da usvoji i nacrt drugog rebalansa budžeta grada, u ukupnom iznosu od 27 miliona 690 hiljada KM, što je za 4,45% manje u odnosu na ranije rebalansirani budžet.

Pred odbornicima biće i nacrt budžeta za 2019. godinu kojim su planirana ukupna sredstva u iznosu od 27 miliona 630 hiljada KM, što je 5,89% više od plana budžeta za ovu godinu, odnosno 4,65% manje od iznosa po prvom rebalansu.

Gradska skupština bi trebalo da donese i odluku o uslovima i načinu prodaje građevinske parcele u svojini Grada Trebinja investitorima zainteresovanim za izgradnju stambenog objekta za mlade bračne parove.

Biće razmatrana i odluka o izradi Srednjoročnog plana kapitalnih investicija za period 2019-2023, kao i izvještaj o realizaciji kapitalnih ulaganja iz plana za period od 2017. do 2022. godine.

Na dnevnom redu su i nove odluke o komunalnim taksama, komunalnom redu i bezbjednosti saobraćaja, kao i više odluka o izmjenama i dopunama prostorno-planske dokumentacije.

R.S.