Скупштина града Требиња сутра би на 25. редовној сједници требало да усвоји нацрт ребаланса буџета града за 2019. годину.

Буџет у ребалансу, према предложеном нацрту, износиће 32.334.000 КМ и биће већи за 16% у односу на план, у првом реду на основу примитака од задужења у износу од 5 и по милиона КМ.

Претходно би одборници требало да донесу одлуку о покрићу дефицита буџета из 2018. године, те план измирења обавеза пренесених из претходног периода.

Скупштина ће разматрати и акциони план запошљавања за период од 2019. до 2022. године, као и информацију о реализацији програма подршке запошљавању у претходне двије године.

Биће донијета и одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем усменог јавног надметања.

На дневном реду су и измјене и допуне одлука - о безбједности саобраћаја, комуналним таксама, условима организовања, начину коришћења и наплате паркирања на јавним паркинзима, прикупљању, депоновању и одвожењу комуналног отпада, те висини накнаде за коришћење путног и осталог земљишта.

Почетак је у 10 часова, уз директан пренос на таласу Радио Требиња.

Радио Требиње