У Требињу је данас одржана јавна расправа о нацрту Закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености и Нацрту Закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању РС.

Према ријечима Мире Васић, помоћника министра за рад и запошљавање РС, основни циљ измјена и допуна је измјештање администрирања здравственог осигурања са Завода за запошљавање РС  на Фонд здравственог осигурања РС, како би се добила стварна слика о броју незапослених лица и активних тражилаца посла.

„Завод за запошљавање РС не треба да обавља послове пријаве лица за здравствено осигурање већ да се искључиво бави посредовањем у запошљавању. Овим измјенама и допунама рјешавамо основне циљеве из Стратегије за запошљавање у РС и Програма економских реформи  јер ћемо имати релевантне информације за планирање активних мјера на тржишту рада“,  каже Васић.

Веће накнаде за незапослене

Наводећи да је до 30. јуна ове године у РС било 89.353 лица која активно траже посао, истиче да се кроз измјене и допуне пружа већа сигурност незапосленим лицима и онима који остану без запослења, захваљујући повећању новчаних накнада.

„Предвиђено је значајно повећање новчаних накнада, са 40 на 45 одсто просјечне плате лица која остају без запослења а имају до 15 година радног стажа, а преко 15 година радног стажа- са 45 на 50 одсто. Уведена је и заштитна категорија – да ниједна новчана накнада не може бити мања од 80 одсто од најниже плате у РС, што је повећање најниже накнаде за 100 КМ“, појашњава помоћник министра за рад и запошљавање РС.

Бланка Гаћановић, секретар Министарства здравља и социјалне заштите РС истиче да провођењем измјена и допуна Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености  и  Закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању РС ниједно лице у РС неће бити оштећено у остваривању права на здравствено осигурање.

„Администрирање ће се провести  директно путем Фонда здравственог осигурања РС, које ће утврђивати основ за здравствено осигурање за сва лица, сходно припадности посебним категоријама, а то ће осигурање и даље ићи на терет буџета Владе РС. Примјена оба закона планирана су од првог јануара наредне године, до када ћемо имати довољно времена да се обави технички дио посла“, каже Гаћановић.

Сваки мјесец обавезно јављање на биро

Драган Поповић, директор требињске филијале Завода за запошљавање РС рекао је да је Завод сагласан са предложеним измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, наводећи да је на подручју требињске филијале тренутно 10.271 лице које активно тражи посао.

„Завод поздравља измјене и допуне ових закона - овим ћемо добити праву слику активних тражилаца посла, те која је структура тих лица по годинама старости и стручној смјери. Тренутно на подручју филијале имамо активних 10.271 лице, а на бироу Требиње је њих 1.758. На нивоу филијале, по другим основама је 3.670 лица, од чега на требињском бироу 1.921 лице. По структури, највише је лица са средњом стручном спремом и неквалификованих лица, од чега је на нивоу филијале 3.614 лица са средњом стручном спремом, а у Требињу 632, а квалификованих је 3.520, односно 475 у Требињу“, прецизира Поповић.

Он је напоменуо да је предложеним измјенама и допунама предвиђено скраћивање обавезног јављања активних тражилаца посла на евиденцију завода са садашњих 60 на 30 дана, чиме ће, како је навео, бити обезбијеђено активније тражење посла.

Савеза синдиката РС тражи веће накнаде за незапослене

Представници Конфедерације синдиката РС поздравили су предложене измјене и допуне, док су представници Савеза синдиката РС, поред осталог, имали примједбу о висини новчане накнаде која се исплаћује за вријеме незапослености.

„Након учешћа наших представника у радним групама за израду закона и анализе понуђеног Нацрта Закона, Савез синдиката РС и даље инсистира на повећању износа новчане накнаде за вријеме незапослености, при чему накнада не може бити нижа од најниже плате у РС, нити виша од износа једне просјечне плате након опорезивања у РС за претходну годину, уколико је незапослено лице било запослено са пуним радним временом“, прецизира Желимирка Лучић, правник у требињској канцеларији Савеза синдиката РС.

У данашњој јавној расправи, четвртој у РС о нацртима Закона о о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености и Нацрту Закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању РС, учествовали су и представници Фонда здравственог осигурања РС, као и Центра за социјални рад Требиње.

В.М.