20220328_213641-min-1800x1080.jpg (135 KB)

Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Trebinja i korišćenju budžetske rezerve od 1. januara do 31. decembra prošle godine te izvještaj o stanju duga i izdatim garancijama Grada Trebinja na dan 31. decembar 2021. godine naći će se pred odbornicima na sutrašnjem, 12. zasjedanju gradskog parlamenta.

Među 29 tačaka dnevnog reda su i prijedlozi zaključaka o davanju saglasnosti gradonačelniku Mirku Ćuriću da zaključi sporazum sa JP „Putevi RS“ za nastavak izgradnje zapadne obilaznice i izgradnju obilaznice Aleksina Međa - Petrina - Podgljivlje, pojedinačni izvještaji radu i rezultatima finansijskog poslovanja javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad Trebinje u 2021. godini, informacije o poslovanju privrede grada u prošloj godini, realizaciji Strategije razvoja turizma Grada Trebinja 2020-2030. godine te provedenim aktivnostima iz Strategije razvoja socijalne zaštite 2018-2023. godine. 

Razmatraće se i izvještaj o realizaciji utroška novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada, realizacija Programa zajedničke komunalne potrošnje i Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica u prošloj godini, kao i ostvareni programi u okviru manifestacije „Trebinjsko kulturno ljeto“.

Sjednica će početi odborničkim pitanjima, a posljednja tačka je izbor i imenovanje.

Skupštinsko zasjedanje sutra počinje u 10 časova, u velikoj sali gradske uprave, uz direktan prenos na talasu Radio Trebinja.