201738.jpg (108 KB)

Bez uređenih prilaznih puteva, osnovnih lokalnih službi i pratećih sadržaja, bez proizvodnih pogona, sa jedva tridesetak stalno zaposlenih, uglavnom u drugim mjestima, slika je života u Istočnom Mostaru.

Osim što je jedinstven po tome što nije povezan asfaltnim putem sa susjednim opštinama u Srpskoj, izuzme li se parcijalno, jedinstvenim ga čini i teritorijalna nepovezanost tri nezavisne cjeline.

Opština Istočni Mostar, nastala u posljednjem ratu na pograničnim teritorijama sada federalnog Mostara, dugo godina imala je sjedište van svoje teritorije, u Nevesinju.

Kao i druge male sredine, podložna je intenzivnom raseljavanju. Na porodičnim imanjima opstaju samo odlučni.