narodna-skupstina-rs.jpg (149 KB)

Посланик СНСД-а Илија Таминџија предложио је данас у Народној скупштини да се у Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о концесијама измијене одредбе тако да се соларне електране са фотонапонским ћелијама, инсталисане снаге до 250 киловата, изузму из поступка додјеле концесије.

„Зато што мале соларне електране немају негативан утицај на животну средину, а постоји велики интерес домаћинстава и привредних субјеката за њихову градњу, посебно у Херцеговини“, рекао је Таминџија током посланичке расправе у Народној скупштини о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о концесијама.

Народна скупштина размотрила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о концесијама којим се прецизније дефинишу претходне активности надлежних министарстава и свих других органа, јавних предузећа и институција надлежних за издавање одобрења, дозвола и сагласности потребних за реализацију предмета концесије.

"Ово укључује и мишљење јединице локалне самоуправе на чијој територији ће се обављати концесиона дјелатност, за концесије које додјељује Влада Републике Српске", наводи се у образложењу овог акта.

Помоћник министра енергетике и рударства Републике Српске Славица Богдановић је у завршној ријечи о овом нацрту закона рекла да стање у области концесија треба да буде боље.

Она је навела да ће бити размотрен приједлог посланика СНСД-а Илије Таминџије да се у Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о концесијама измјене одредбе тако да се соларне електране са фотонапонским ћелијама, инсталисане снаге до 250 киловата, изузму из поступка додјеле концесије.

Скупштина разматра и предложене измјене и допуне Закона о заштити животне средине, којим се стварају додатни услови за успостављање ефикаснијег система заштите животне средине на територији Репубике Српске. Министарка за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић је, образлажући овај акт у парламенту Републике Српске, рекла да је разлог за усвајање овог акта потреба за детаљније разрађивање појединих законских одредаба, а што се првенствено односи на поступак претходне процјене утицаја на животну средину, те укључивања јавности у најранијој фази одлучивања.

Народна скупштина Републике Српске размотрила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству у Српској којим се проширује круг лица која могу бити јавни и приватни партнер, те прописује да у поступку избора приватног партнера могу учествовати домаћа и страна, те физичка и правна лица.

Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству у Републици Српској проширује се круг лица која могу бити јавни и приватни партнер, те је прописано да у поступку избора приватног партнера могу учествовати домаћа и страна, те физичка и правна лица.

Образлажући овај нацрт закона у Народној скупшини Републике Српске, помоћник министра финансија Републике Српске Радмила Чичковић рекла је да је предмет јавно-приватног партнерства изградња или реконструкција уз коришћење, одржавање или управљање јавне инфраструктуре у сврху пружања јавних услуга.